امروز پنج شنبه, 03 فروردين 1396 - Thu 03 23 2017

منو

شماره های تماس

نام

سمت

داخلی

آدرس

آقای بتویی

دفتر ریاست

1002

 ساختمان شماره 2-طبقه دوم

آقای فسنقری

 کارشناس عمران

1055

 ساختمان شماره 2-طبقه دوم 

آقای قاسم زاده

پژوهشش

1044

 ساختمان شماره 1-طبقه اول

خانم سواری 

 آقای ترکمن

امور مالی

1051

1048

ساختمان شماره 1-طبقه اول 

آقای عموعابدینی

 معاون پژوهشی

1028

ساختمان شماره 1-طبقه اول 

مهندس پیری 

امور اداری و آموزشهای کوتاه مدت

1080

ساختمان شماره 1-طبقه اول  

آقای عزتی

آقای داوری 

انتظامات ورودی دانشگاه

1036

درب ورودی دانشگاه 

 

تحصیلات تکمیلی 

1031

ساختمان شماره 1-طبقه دوم  

 خانم حمیدی

دبیرخانه 

1063

ساختمان شماره 1-طبقه سوم

خانم گودرزی

مدیر آموزش 

1019

ساختمان شماره 1-طبقه دوم 

خانم مهربان

 کارگزینی هیات علمی

1060

ساختمان شماره 1-طبقه سوم

 

 

 

 

آقای دهقان

امتحانات 

1042

ساختمان شماره 1-طبقه همکف  

خانم نجاری

 کارگزینی اساتید 

1067

ساختمان شماره 1-طبقه سوم

آقای خالقی

کارشناس گروه عمران 

1022

ساختمان شماره 1-طبقه همکف 

آقای جنگی

حراست 

1035

ساختمان شماره 1-طبقه سوم 

 

مدیر حراست 

1004

 

آقایان ناقلی و اقایی 

بایگانی

1026

ساختمان شماره 1-طبقه اول 

آقای آقایی

اتاق اساتید

1024

ساختمان شماره 1-طبقه دوم

خانم شیرازی

کارشناس گروه نقشه کشی-شیمی

حقوق معماری- مترجمی زبان- صنایع غذایی

1046

ساختمان شماره 1-طبقه سوم

آقای جلیلوند

امور شهریه و انتخاب واحد 

1064

ساختمان شماره 1-طبقهسوم

 

 

 

 

آقای رضایی

معاونت مالی  

 1070

 ساختمان شماره 2-طبقه دوم

آقای تکین و شاه حسینی

 مدیر گروه کارشناسی عمران

1021

ساختمان شماره 1-طبقه سوم 
 خانم غیاثوند کارشناس تحصیلات تکمیلی 

1030 

ساختمان شماره 1-طبقه دوم 

 

 

 

 

آقای غفاری 

کتابخانه 

 1023

 

آقای شیرازی

کارشناس گروه عمران پیوسته 

1029

ساختمان شماره 1-طبقه همکف

خانم کریمی

امور دانشجویی 

1043

 ساختمان شماره 1-طبقه دوم

خانم عزیزی

کارشناس گروه کامپیوتر 

1029

ساختمان شماره 1-طبقه همکف

خانم شیری

انتظامات خواهران 

1033

 

خانم بهرامی

 باشگاه پژوهشگران

1059

ساختمان شماره 2-طبقه دوم   

آقای محمدی

امور حقوقی 

1072

ساختمان شماره 2-طبقه دوم