امروز دوشنبه, 27 خرداد 1398 - Mon 06 17 2019

منو

امور کلاسها

عنوان کلیک ها
تحویل پروژه درس مهندسی سیستم دکتر کاملی 96
عدم برگزاری کلاسهای دکتر میناوند 323
برگزاری کلاسهای جبرانی خانم دکتر خدایی 351
جابجایی کلاسهای خانم دکتر موسوی 400
جابجایی کلاسهای روز یکشنبه خانم دکتر عربی 236
زمان ارائه سمینار گروه نانوشیمی 161
برگزاری امتحان شفاهی آموزش قرآن خانم دکتر کهندل 188
زمان تحویل پروژه و برگزاری امتحانات عملی دروس خانم دکتر خسروی 280
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر خدایی 230
عدم برگزاری کلاسهای دکتر پوریان 283
قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری درس تربیت بدنی اخذ نموده اند. 426
عدم برگزاری کلاسهای دکتر محمدزاده 255
عدم برگزاری کلاسهای دکتر میناوند 343
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر عزیزی 198
تاریخ برگزاری آزمون گام دوم انقلاب 226
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر مقیمی پور 326
عدم برگزاری کلاسهای دکتر رضایی 235
عدم برگزاری کلاسهای دکتر افشین یزدانی 174
عدم برگزاری کلاسهای دکتر عامل صادقی 144
عدم برگزاری کلاس ساعت دوم دکتر پورحمید 211
دفاع پروژه . کارآموزی عمران ،نقشه برداری و معماری 257
عدم برگزاری کلاسهای دکتر صالحی 187
عدم برگزاری کلاسهای بعدازظهر روز شنبه دکتر خدمتی 179
عدم برگزاری کلاسهای دکتر عسگری 112
عدم برگزاری کلاسهای صبح روز شنبه خانم دکتر علی نژاد 145
عدم برگزاری کلاسهای دکتر مرتضی کیان پور 265
عدم برگزاری کلاسهای دکتر غلام نژاد 151
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر ذره پرور شجاع 139
عدم برگزاری کلاسهای دکتر خدمتی 182
عدم برگزاری کلاسهای دکتر کاملی 245
عدم برگزاری کلاسهای دکتر سلیمانیان 207
عدم برگزاری کلاسهای دکتر زنگنه 234
عدم برگزاری کلاسهای دکتر رنجبر 177
عدم برگزاری کلاسهای دکتر پوریان 283
عدم برگزاری کلاسهای دکتر عامل صادقی 176
عدم برگزاری کلاسهای ساعت اول روز شنبه دکتر مرتضی کیان پور و دکتر احمد احمدی 311
عدم برگزاری کلاس ساعت سوم روز شنبه دکتر مرتضی کیان پور 232
عدم‌برگزاری کلاسهای دکتر رنجبر 148
برگزاری امتحانات پایان ترم دروس آزمایشگاهی دکتر بهرامی 324
عدم‌ برگزاری کلاسهای دکتر شاه حسینی 270
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر اسدی عزیز آبادی 147
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر عبدی 174
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر کلاهدوزی 351
عدم برگزاری کلاسهای دکتر پوریان 209
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر موسوی 195
عدم برگزاری کلاسهای دکتر گلزاری افخم 239
عدم‌برگزاری کلاس صبح روز سه‌شنبه دکتر چوپانی 244
عدم برگزاری کلاسهای بعدازظهر خانم دکتر منصور 151
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر آقاجانی 238
عدم برگزاری کلاسهای دکتر صالحی 249