امروز چهارشنبه, 24 مرداد 1397 - Wed 08 15 2018

منو

امور کلاسها

عنوان کلیک ها
جلسه توجیهی کاراموزی و پروژه استاد میناوند 199
تحویل پروژه و کارآموزی عمران و معماری و نقشه برداری 726
برگزاری کلاسهای دکتر سمیعی 426
برگزاری کلاسهای جبرانی دکتر گلزاری 210
تحویل پروژه درس طراحی فنی ساختمان استادرحمتی 221
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر عبدی 234
عدم برگزاری کلاسهای دکتر گلزاری افخم 214
قابل توجه دانشجویانی که درس راهسازی با استاد حاج علی اخذ نموده اند. 284
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر بشارت نیا 224
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد 725
عدم برگزاری کلاسهای دکتر میناوند 339
قابل توجه دانشجویانی که درس سمینار با دکتر علیرضا عموعابدینی اخذ نموده اند. 231
عدم برگزاری کلاسهای دکتر اظهری 222
برگزاری امتحانات پایان ترم دروس کارگاهی دکتر طباطبائی 220
برگزاری کلاسهای جبرانی دکتر مهدی فلاح 164
عدم برگزاری کلاسهای دکتر فتحی 207
برگزاری امتحانات پایان ترم دروس آزمایشگاهی خانم دکتر جلیلوند 226
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر بشارت نیا 188
برگزاری امتحانات عملی و تحویل پروژه های دکتر ناصری 202
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر کلاهدوزی 217
برگزاری کلاس جبرانی استاد فرخی 190
برگزاری امتحانات میان ترم دروس خانم دکتر برق سوز 228
عدم برگزاری کلاسهای دکتر اظهری 299
عدم برگزاری کلاسهای استاد شیرازی 240
عدم برگزاری کلاسهای بعدازظهر دوشنبه خانم دکتر موسوی 274
عدم برگزاری کلاسهای بعدازظهر دوشنبه خانم دکتر احمدی جعفری 201
عدم برگزاری کلاسهای دکتر مرتضی قربانی 173
عدم برگزاری کلاسهای استاد شیرازی 249
برگزاری کلاسهای جبرانی دکتر لرک 178
قابل توجه دانشجویان درس پروژه تخصصی دکتر اظهری 195
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر حدادی 183
عدم برگزاری کلاسهای دکتر عامل صادقی 229
برگزاری امتحانات پایان ترم دروس کارگاهی استاد محمد واعظی 245
برگزاری امتحانات پایان ترم دروس آزمایشگاهی استاد مهدی عباسی 273
برگزاری امتحانات پایان ترم دروس آزمایشگاهی استاد احمد بهرامی 288
عدم برگزاری کلاسهای استاد جاهدی 297
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر فرخی 169
عدم برگزاری کلاسهای دکتر وحید شیخی 184
قابل توجه دانشجویانی که با استاد ستارزاده درس اخذ نموده اند 206
برگزاری آزمون شفاهی درس آموزش قرآن کریم استاد اسحقی مهماندوستی 198
برگزاری کلاسهای جبرانی دکتر رحمانیان 242
عدم برگزاری کلاسهای استاد زنگنه 164
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر کهندل 174
قابل توجه دانشجویانی که دروس آزمایشگاهی با استاد احمد بهرامی اخذ نموده اند. 191
عدم برگزاری کلاسهای استاد علی احمدی 174
عدم برگزاری کلاسهای دکتر میناوند 159
عدم برگزاری کلاسهای دکتر اظهری 179
عدم برگزاری کلاسهای دکتر پدرود 174
برگزاری کلاسهای جبرانی خانم دکتر مقیمی پور 200
عدم برگزاری کلاسهای دکتر رحمتی 145