امروز دوشنبه, 04 تیر 1397 - Mon 06 25 2018

منو

امور کلاسها

عنوان کلیک ها
تحویل پروژه و کارآموزی عمران و معماری و نقشه برداری 81
برگزاری کلاسهای دکتر سمیعی 220
برگزاری کلاسهای جبرانی دکتر گلزاری 133
تحویل پروژه درس طراحی فنی ساختمان استادرحمتی 150
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر عبدی 146
عدم برگزاری کلاسهای دکتر گلزاری افخم 131
قابل توجه دانشجویانی که درس راهسازی با استاد حاج علی اخذ نموده اند. 182
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر بشارت نیا 141
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد 393
عدم برگزاری کلاسهای دکتر میناوند 222
قابل توجه دانشجویانی که درس سمینار با دکتر علیرضا عموعابدینی اخذ نموده اند. 148
عدم برگزاری کلاسهای دکتر اظهری 160
برگزاری امتحانات پایان ترم دروس کارگاهی دکتر طباطبائی 149
برگزاری کلاسهای جبرانی دکتر مهدی فلاح 100
عدم برگزاری کلاسهای دکتر فتحی 143
برگزاری امتحانات پایان ترم دروس آزمایشگاهی خانم دکتر جلیلوند 158
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر بشارت نیا 123
برگزاری امتحانات عملی و تحویل پروژه های دکتر ناصری 124
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر کلاهدوزی 155
برگزاری کلاس جبرانی استاد فرخی 128
برگزاری امتحانات میان ترم دروس خانم دکتر برق سوز 155
عدم برگزاری کلاسهای دکتر اظهری 229
عدم برگزاری کلاسهای استاد شیرازی 181
عدم برگزاری کلاسهای بعدازظهر دوشنبه خانم دکتر موسوی 217
عدم برگزاری کلاسهای بعدازظهر دوشنبه خانم دکتر احمدی جعفری 150
عدم برگزاری کلاسهای دکتر مرتضی قربانی 113
عدم برگزاری کلاسهای استاد شیرازی 183
برگزاری کلاسهای جبرانی دکتر لرک 122
قابل توجه دانشجویان درس پروژه تخصصی دکتر اظهری 145
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر حدادی 111
عدم برگزاری کلاسهای دکتر عامل صادقی 159
برگزاری امتحانات پایان ترم دروس کارگاهی استاد محمد واعظی 191
برگزاری امتحانات پایان ترم دروس آزمایشگاهی استاد مهدی عباسی 222
برگزاری امتحانات پایان ترم دروس آزمایشگاهی استاد احمد بهرامی 212
عدم برگزاری کلاسهای استاد جاهدی 237
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر فرخی 101
عدم برگزاری کلاسهای دکتر وحید شیخی 116
قابل توجه دانشجویانی که با استاد ستارزاده درس اخذ نموده اند 130
برگزاری آزمون شفاهی درس آموزش قرآن کریم استاد اسحقی مهماندوستی 130
برگزاری کلاسهای جبرانی دکتر رحمانیان 164
عدم برگزاری کلاسهای استاد زنگنه 120
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر کهندل 91
قابل توجه دانشجویانی که دروس آزمایشگاهی با استاد احمد بهرامی اخذ نموده اند. 127
عدم برگزاری کلاسهای استاد علی احمدی 99
عدم برگزاری کلاسهای دکتر میناوند 105
عدم برگزاری کلاسهای دکتر اظهری 117
عدم برگزاری کلاسهای دکتر پدرود 98
برگزاری کلاسهای جبرانی خانم دکتر مقیمی پور 122
عدم برگزاری کلاسهای دکتر رحمتی 80
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر فلاحتی نژاد 132

تقویم آموزشی نیمسال دوم 1397-1396

  • ثبت نام و انتخاب واحد: 7 الی 12 بهمن ماه 1396
  • شروع نیمسال: 14 بهمن 1396
  • حذف و اضافه: 28 بهمن الی 3 اسفند 1396
  • پایان نیمسال: 24 خرداد 1397
  • برگزاری امتحانات: 27 خرداد الی 7 تیر 1397