امروز یکشنبه, 03 ارديبهشت 1396 - Sun 04 23 2017

منو

امور کلاسها

عنوان کلیک ها
عدم برگزاری کلاسهای استاد ستارزاده 13
عدم برگزاری کلاس دینامیک استاد پور حمید 18
عدم برگزاری کلاسهای استاد حاج میرصادقی 17
آخرین مهلت ارائه پروژه ها،کاراموزی ،سمینار و ... مهندسی عمران 59
برگزاری کلاسهای جبرانی استاد اجاق 16
عدم برگزاری کلاسهای استاد سیدحسینی 39
عدم برگزاری کلاسهای جبرانی استاد اسدی 85
عدم برگزاری کلاسهای استاد امیدخبیری 51
عدم برگزاری کلاسهای استاد نویدخبیری 61
تاخیر در برگزاری کلاسهای دکتر جلالی 105
برگزاری کلاسهای جبرانی استاد نیما اعلمی 70
عدم برگزاری کلاسهای استاد آقاجانی 71
عدم برگزاری کلاسهای استاد رهبری 114
عدم برگزاری کلاس دانش خانواده استاد فرقدان 79
برگزاری کلاسهای جبرانی استاد اردلان 74
عدم برگزاری کلاسهای استاد بشیری 48
عدم برگزاری کلاسهای استاد کلاهدوزی 51
برگزاری امتحانات پایانی دروس آزمایشگاهی استاد داوری 199
برگزاری امتحان پایانی درس تکنولوژی بتن استادسیده فاطمه داوری و استادجاهدی 102
برگزاری کلاس جبرانی درس خوردگی فلزات استاد عربی 52
برگزاری کلاسهای جبرانی استاد آجرلو 165
برگزاری کلاسهای جبرانی استاد اسدی 110
برگزاری کلاسهای جبرانی استاد آجرلو 144
عدم برگزاری کلاسهای استاد چیت ساز 130
عدم برگزاری کلاسهای استاد رحمانی و استاد شاه کرمی 143
بازدید دانشجویان گروه علوم و صنایع غذایی از کارخانه فراورده های غذایی سمیه 70
برگزاری کلاسهای جبرانی استاد حسین چی 123
برگزاری امتحان میان ترم استاد صدیقی 81
برگراری کلاسهای جبرانی استاد خسروی 61
عدم برگزاری کلاسهای استاد احمدی جعفری 56
عدم برگزاری کلاسهای خانم بهارک موسوی 124
برگزاری کلاس جبرانی درس برنامه نویسی کامپیوتر استاد درودی 60
عدم برگزاری کلاسهای استاد حاج میرصادقی 51
برگزاری کلاسهای جبرانی استاد کمالی 49
عدم برگزاری کلاسهای استاد اجاق 101
عدم برگزاری کلاسهای استاد رحمانی تبار 107
عدم برگزاری کلاسهای استاد اتحاد 125
برگزاری کلاس جبرانی درس فولاد(1)استاد آجورلو 154
برگزاری کلاس عملی درس هیدروگرافی استاد ستارزاده 111
برگزاری کلاس توجیهی پروژه راه استاد حاج علی 209
عدم برگزاری کلاسهای استاد فرقدان 296
عدم برگزاری کلاسهای استاد مددی 272
عدم برگزاری کلاسهای استاد شاکری 710
عدم برگزاری کلاسهای استاد شریفی 175
عدم برگزاری کلاسهای استاد کیانپور 177
برگزاری کلاسهای جبرانی استاد فرقدان 225
عدم برگزاری کلاسهای استاد باباپور 199
عدم برگزاری کلاسهای استاد قره چائی 249
عدم برگزاری کلاسهای استاد فتانه پارسیان 526
برگزاری کلاسهای جبرانی استاد کاظمینی 355