امروز دوشنبه, 26 آذر 1397 - Mon 12 17 2018

منو

امور کلاسها

عنوان کلیک ها
عدم برگزاری کلاسهای روز دوشنبه دکتر عبدالهی فرد 88
تغییر آخرین مهلت برگزاری امتحان معرفی به استاد 58
اصلاحیه برگزاری امتحانات پایان ترم دروس آزمایشگاهی خانم دکتر عبدی 137
عدم برگزاری کلاسهای روز یکشنبه دکتر عبدالهی فرد 152
برگزاری کلاسهای جبرانی خانم دکتر مصلحی 101
عدم برگزاری کلاسهای دکتر منصور سلیمانی 64
عدم برگزاری کلاسهای دکتر بغدادی 42
عدم برگزاری کلاسهای دکتر نوید خبیری 37
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر کاظمی 45
برگزاری کلاسهای جبرانی خانم دکتر کاظمی 74
عدم برگزاری کلاسهای دکتر علیخان پور 34
برگزاری کلاسهای جبرانی دکتر فرشچی 60
برگزاری امتحان پایان ترم درس کارگاه تاسیسات برقی دکتر طباطبایی 95
عدم برگزاری کلاسهای دکتر رضایی 78
قابل توجه دانشجویانی که درس پروژه با خانم دکتر جواهریان اخذ نموده اند. 55
عدم برگزاری کلاسهای دکتر وحید شیخی 41
عدم برگزاری کلاسهای دکتر ناصری 56
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر مقیمی پور 91
عدم برگزاری کلاسهای دکتر امینی 71
قابل توجه دانشجویانی که درس مقررات ملی با دکتر ستار صالحی اخذ نموده اند. 99
عدم برگزاری کلاسهای دکتر ستارزاده 95
برگزاری کلاس توجیهی کلیه پروژه ها و کارآموزی و کارورزی دکتر اظهری 85
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر موسوی 86
عدم برگزاری کلاس ساعت اول روز شنبه دکتر کیان پور 135
قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری با دکتر عموعابدینی درس سمینار اخذ نموده اند 184
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر کاظمی 80
عدم برگزاری کلاسهای دکتر گلزاری 91
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر کهندل 61
عدم برگزاری کلاسهای دکتر رحمتی 47
عدم برگزاری کلاسهای دکتر سید حامد حسینی 117
عدم برگزاری کلاسهای دکتر شاه حسینی 118
برگزاری امتحانات پایان ترم دروس آزمایشگاهی خانم دکتر عبدی 159
برگزاری کلاسهای جبرانی خانم دکتر خدایی 81
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر خدایی 59
برگزاری امتحان میان ترم درس محاسبات عددی خانم دکتر مقیمی پور 73
برگزاری امتحانات پایان ترم دروس کارگاهی دکتر واعظی 110
عدم‌برگزاری کلاسهای دکتر مهدوی راد 97
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر بهرامی 92
قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری با دکتر افشین یزدانی درس اخذ نموده اند 155
برگزاری امتحانات پایان ترم دروس آزمایشگاهی دکتر بهرامی 239
برگزاری امتحان میان ترم درس معادلات دیفرانسیل خانم دکتر برق سوز 152
عدم برگزاری کلاسهای دکتر فرشاد مهر 81
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر کاظمی 75
قابل توجه دانشجویانی که درس تکنولوژی جوش با دکتر زنگنه اخذ نموده اند 182
عدم برگزاری کلاسهای دکتر کاملی 121
عدم برگزاری کلاسهای دکتر سلیمانیان 79
عدم برگزاری کلاسهای استاد شیرازی 126
عدم برگزاری کلاسهای دکتر رضایی 91
عدم برگزاری کلاسهای دکتر باقری 69
عدم برگزاری کلاسهای دکتر طریقت 65