امروز پنج شنبه, 23 آذر 1396 - Thu 12 14 2017

منو

امور کلاسها

عنوان کلیک ها
برگزاری امتحان پایان ترم درس ترسیم فنی استاد فیاضی 30
برگزاری کلاسهای جبرانی دکترجلالی 67
برگزاری امتحان پایان ترم آزمایشگاه فیزیک1(حرارت و مکانیک)استاد جلیلوند. 65
عدم برگزاری کلاسهای استاد کلاهدوزی 57
اصلاحیه برگزاری امتحان پایان ترم درس کارگاهی دکتر احمد بهرامی 196
عدم برگزاری کلاسهای دکتر احمد بهرامی 83
عدم برگزاری کلاسهای استاد خسروی 51
عدم برگزاری کلاسهای استاد کیان پور 69
عدم برگزاری کلاسهای استاد عبدی 69
برگزاری کلاسهای جبرانی استاد فرازی مقدم 61
قابل توجه دانشجویانی که درس زبان پیش با استاد سلیمانی اخذ نموده اند. 123
عدم برگزاری کلاسهای دکتر منصور سلیمانی 131
عدم برگزاری کلاسهای صبح روز شنبه استاد مصلحی 205
برگزاری امتحانات پایان ترم دروس کارگاهی استاد داوری 174
برگزاری امتحان پایان ترم درس کارگاهی دکتر احمد بهرامی 123
عدم برگزاری کلاسهای استاد منصور 109
عدم برگزاری کلاسهای دکتر پورحمید 109
برگزاری کلاس جبرانی استاد پدرود 69
عدم برگزاری کلاسهای استاد مقصودی دماوندی 53
عدم برگزاری کلاسهای استاد حاج علی 69
برگزاری کلاسهای جبرانی استاد مشایخی 54
عدم برگزاری کلاسهای دکتر موسوی 99
عدم برگزاری کلاسهای استاد ستار صالحی 114
برگزاری امتحانات میان ترم استاد عبدی 194
عدم برگزاری کلاسهای استاد کاویانی 98
عدم برگزاری کلاسهای استاد فرشاد 149
عدم برگزاری کلاسهای استاد باقرزاده 84
عدم برگزاری کلاسهای استاد آجرلو 131
برگزاری آزمایشگاه میکروبیولوژی استاد مصلحی 54
عدم برگزاری کلاسهای دکتر جان افزایی 90
عدم برگزاری کلاسهای استاد فرازی مقدم 83
عدم برگزاری کلاسهای دکترچیت ساز 106
برگزاری کلاس جبرانی استاد ترکمن 76
عدم برگزاری کلاسهای استاد فلاحتی نژاد 84
برگزاری امتحانات پایان ترم دروس کارگاهی استاد واعظی 94
عدم برگزاری کلاسهای استاد محمدی مجد 46
عدم برگزاری کلاسهای استاد علی احمدی 91
برگزاری امتحان پایان ترم آزمایشگاه بتن استاد جاهدی 71
عدم برگزاری کلاسهای استاد کاظمی جلیسه 88
عدم برگزاری کلاسهای دکترسمیعی 139
برگزاری امتحان میان ترم دروس استاد کاظمینی 143
عدم برگزاری کلاسهای استاد جلیلی 167
برگزاری کلاسهای جبرانی دکتر فلاح 83
برگزاری کلاسهای جبرانی استاد امامی 69
عدم برگزاری کلاسهای استاد نعمت الهی 98
عدم برگزاری کلاسهای استاد سلیمانی 144
قابل توجه دانشجویانی که درس وصایا را اخذ نموده اند. 165
عدم برگزاری کلاسهای دکتر چیت ساز 88
عدم برگزاری کلاسهای استاد طباطبائی بفروئی 74
برگزاری کلاس جبرانی درس ریاضی (2) استاد موسوی 66