امروز پنج شنبه, 27 مهر 1396 - Thu 10 19 2017

منو

امور کلاسها

عنوان کلیک ها
عدم برگزاری کلاسهای دکتر نوید خبیری 12
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکترکاظمی جلیسه 66
برگزاری کلاس توجیهی کلیه پروژه ها و کارآموزی دکتر ابراهیمی خواه 72
عدم برگزاری کلاسهای استاد پورولی 53
برگزاری کلاس توجیهی کلیه پروژه ها و کارآموزی دکتر عامل صادقی 77
برگزاری کلاس توجیهی کلیه پروژه های دکتر راضی 106
برگزاری کلاس توجیهی کلیه پروژه ها و کارآموزی دکتر پوریان 107
برگزاری کلاس توجیهی کلیه پروژه ها و کارآموزی دکتر لرک 271
برگزاری کلاس توجیهی کلیه پروژه ها و کارآموزی دکتر میناوند 131
عدم برگزاری کلاسهای استاد سیدحسام حسینی 82
عدم برگزاری کلاسهای استاد بیات 75
برگزاری کلاسهای جبرانی خانم دکتر عبدی 117
عدم برگزاری کلاسهای دکتر جلالی 110
عدم برگزاری کلاسهای استاد سمیعی 187
برگزاری کلاس توجیهی پروژه راه استاد اردلان 149
عدم برگزاری کلاسهای استاد کلاهدوزی 77
عدم برگزاری کلاسهای استاد اسدالهی تراکمه 85
عدم برگزاری کلاسهای استاد شاه حسینی 203
عدم برگزاری کلاسهای دکتر جلیلی 184
عدم برگزاری کلاسهای استاد فرخی 145
جابجایی روز و ساعت درس زبان فارسی پیش دانشگاهی 140
عدم برگزاری کلاسهای استاد رحمتی 172
جابجایی روز تشکیل کلاس فارسی پیش دانشگاهی 160
عدم برگزاری کلاسهای دکتر اظهری 371
اصلاحیه برگزاری کلاسهای دکتر جوانمرد 476
عدم برگزاری کلاسهای دکتر جوانمرد 318
اصلاحیه برگزاری کلاس جبرانی درس مکانیک خاک استاد جاهدی دلیوند 385
برگزاری امتحان پایان ترم آزمایشگاه فیزیک 1«حرارت و مکانیک» استادجلیلوند 264
برگزاری کلاسهای جبرانی استاد جاهدی 272
برگزاری کلاسهای جبرانی استاد علی خانی 268
برگزاری کلاسهای جبرانی استاد اردلان 289
برگزاری کلاسهای استاد صالحی 291
عدم برگزاری کلاسهای استادمیناوند 305
بازدید دانشجویان صنایع غذایی 252
برگزاری کلاسهای جبرانی استاد جلیلوند 247
عدم برگزاری کلاسهای استاد پیری 181
برگزاری امتحانات پایان ترم دروس آزمایشگاهی استاد داوری 685
برگزاری کلاسهای جبرانی استاد امیریان 168
برگزاری کلاسهای جبرانی استاد برق سوز 129
برگزاری امتحان میان ترم درس مدار منطقی استاد شاه کرمی 142
عدم برگزاری کلاسهای استاد اردلان 160
برگزاری کلاس جبرانی درس هوش مصنوعی استاد نعمت الهی 170
عدم برگزاری کلاسهای استاد سیدحامدحسینی 261
عدم برگزاری کلاسهای استاد قربانی 149
اصلاحیه برگزاری کلاسهای جبرانی دروس آزمایشگاهی استاد داوری 170
برگزاری کلاسهای جبرانی استاد موسوی 157
برگزاری کلاسهای جبرانی استاد برق سوز 145
عدم برگزاری کلاسهای استادفرشاد 148
برگزاری کلاس توجیهی کلیه پروژه ها و کار آموزی استاد اظهری 206
برگزاری کلاس توجیهی کلیه پروژه ها و کار آموزی استاد میناوند 173