امروز یکشنبه, 29 بهمن 1396 - Sun 02 18 2018

منو

امور کلاسها

عنوان کلیک ها
عدم برگزاری کلاسهای دکتر راضی 47
عدم برگزاری کلاسهای دکتر داوطلب وظیفه 30
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر حدادی 58
عدم برگزاری کلاسهای دکتر فلاح 65
عدم برگزاری کلاسهای دکتر مهدوی راد 70
عدم برگزاری کلاسهای دکتر فرهمندیان 79
عدم برگزاری کلاسهای دکتر بهرامی 83
عدم برگزاری کلاسهای دکتر میناوند 101
عدم برگزاری کلاسهای دکتر هماپور 78
عدم برگزاری کلاسهای دکتر صالحی 169
زمان ارائه سمینار کارشناسی ارشد دکترهماپور وخانم دکتربهرامی 227
اعلام زمان شروع کلاسهای دکتر جوانمرد نیمسال دوم 97_96 333
زمان تحویل پروژه استاد اسدی عزیزآبادی 206
عدم برگزاری کلاسهای دکترهاشمی 334
قابل توجه دانشجویانی که درس مقررات ملی با استاد صالحی اخذ نموده اند. 450
برگزاری کلاسهای جبرانی دکتر مهدی فلاح 299
برگزاری کلاس جبرانی درس شیمی مواد غذایی دکتر مصلحی 221
عدم برگزاری کلاسهای دکتر وحید شیخی 271
عدم برگزاری کلاسهای استاد رحمانی و استاد شاه کرمی 315
قابل توجه دانشجویانی که درس روش تحقیق با استاد خدایی اخذنموده اند 371
قابل توجه دانشجویانی که درس آموزش قرآن با استاد کهندل اخذ نموده اند. 243
عدم برگزاری کلاسهای دکترپورحمید 266
عدم برگزاری کلاسهای استاد عربی 161
عدم برگزاری کلاسهای دکتر ستارزاده 131
اعلام محل برگزاری امتحانات پایان ترم دروس کارگاهی استاد داوری 347
زمان تحویل پروژه دروس استاد خسروی 98
عدم برگزاری کلاسهای استاد کاظمینی 553
برگزاری امتحانات پایان ترم دروس عملی استاد ناصری 187
عدم برگزاری کلاسهای استاد مکفی 110
برگزاری کلاس جبرانی درس فیزیک1(حرارت ومکانیک)استاد عبدی 152
برگزاری کلاسهای جبرانی وامتحانات پایان ترم دروس عملی استادمکفی 162
عدم برگزاری کلاسهای استاد موسوی 126
برگزاری امتحان پایان ترم درس ترسیم فنی استاد فیاضی 127
برگزاری کلاسهای جبرانی دکترجلالی 177
برگزاری امتحان پایان ترم آزمایشگاه فیزیک1(حرارت و مکانیک)استاد جلیلوند. 170
عدم برگزاری کلاسهای استاد کلاهدوزی 130
اصلاحیه برگزاری امتحان پایان ترم درس کارگاهی دکتر احمد بهرامی 291
عدم برگزاری کلاسهای دکتر احمد بهرامی 167
عدم برگزاری کلاسهای استاد خسروی 117
عدم برگزاری کلاسهای استاد کیان پور 152
عدم برگزاری کلاسهای استاد عبدی 153
برگزاری کلاسهای جبرانی استاد فرازی مقدم 144
قابل توجه دانشجویانی که درس زبان پیش با استاد سلیمانی اخذ نموده اند. 188
عدم برگزاری کلاسهای دکتر منصور سلیمانی 210
عدم برگزاری کلاسهای صبح روز شنبه استاد مصلحی 284
برگزاری امتحانات پایان ترم دروس کارگاهی استاد داوری 261
برگزاری امتحان پایان ترم درس کارگاهی دکتر احمد بهرامی 203
عدم برگزاری کلاسهای استاد منصور 193
عدم برگزاری کلاسهای دکتر پورحمید 171
برگزاری کلاس جبرانی استاد پدرود 145

تقویم آموزشی نیمسال دوم 1397-1396

  • ثبت نام و انتخاب واحد: 7 الی 12 بهمن ماه 1396
  • شروع نیمسال: 14 بهمن 1396
  • حذف و اضافه: 28 بهمن الی 3 اسفند 1396
  • پایان نیمسال: 24 خرداد 1397
  • برگزاری امتحانات: 27 خرداد الی 7 تیر 1397