امروز یکشنبه, 28 بهمن 1397 - Sun 02 17 2019

منو

امور کلاسها

عنوان کلیک ها
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر منصور 37
عدم برگزاری کلاسهای دکتر فرازی مقدم 29
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر عبدی 103
عدم برگزاری کلاسهای دکتر عموعابدینی 122
عدم برگزاری کلاسهای دکتر مسعود براتی 165
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر باقرزاده 256
تحویل پروژه،کارآموزی، سمینار و کارورزی عمران،معماری و نقشه برداری 381
برگزاری امتحانات عملی پایان ترم دروس آزمایشگاهی استاد علی ناصری 355
برگزاری کلاس رفع اشکال درس دینامیک خانم دکتر عبدی 203
قابل توجه دانشجویان خانم دکتر اسدی 248
تحویل پروژه درس طراحی فنی ساختمان دکتر ابوالفضل رحمتی 212
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر منصور 185
برگزاری کلاسهای جبرانی دکتر بشیری 163
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه کامپیوتر 268
برگزاری کلاسهای روز سه‌شنبه استاد شیرازی 242
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر خدایی 168
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر غیاثوند 257
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر کلاهدوزی 235
عدم برگزاری کلاسهای دکتر نوید خبیری 182
عدم برگزاری کلاسهای دکتر شیخی 137
عدم برگزاری کلاسهای صبح روز چهارشنبه دکتر خدمتی 189
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر اسدی 154
برگزاری کلاسهای جبرانی دکتر براتی 159
زمان تحویل پروژه وبرگزاری امتحانات عملی خانم دکتر خسروی 173
عدم برگزاری کلاسهای استاد شیرازی 145
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر مقیمی پور 178
عدم برگزاری کلاسهای دکتر بشیری 105
عدم برگزاری کلاسهای دکتر طباطبائی 124
عدم برگزاری کلاسهای دکتر گلزاری 106
عدم برگزاری کلاسهای دکتر پیری 89
عدم برگزاری کلاسهای روز دوشنبه دکتر عبدالهی فرد 248
تغییر آخرین مهلت برگزاری امتحان معرفی به استاد 172
اصلاحیه برگزاری امتحانات پایان ترم دروس آزمایشگاهی خانم دکتر عبدی 253
عدم برگزاری کلاسهای روز یکشنبه دکتر عبدالهی فرد 247
برگزاری کلاسهای جبرانی خانم دکتر مصلحی 181
عدم برگزاری کلاسهای دکتر منصور سلیمانی 133
عدم برگزاری کلاسهای دکتر بغدادی 112
عدم برگزاری کلاسهای دکتر نوید خبیری 105
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر کاظمی 111
برگزاری کلاسهای جبرانی خانم دکتر کاظمی 141
عدم برگزاری کلاسهای دکتر علیخان پور 97
برگزاری کلاسهای جبرانی دکتر فرشچی 121
برگزاری امتحان پایان ترم درس کارگاه تاسیسات برقی دکتر طباطبایی 155
عدم برگزاری کلاسهای دکتر رضایی 141
قابل توجه دانشجویانی که درس پروژه با خانم دکتر جواهریان اخذ نموده اند. 121
عدم برگزاری کلاسهای دکتر وحید شیخی 106
عدم برگزاری کلاسهای دکتر ناصری 109
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر مقیمی پور 150
عدم برگزاری کلاسهای دکتر امینی 132
قابل توجه دانشجویانی که درس مقررات ملی با دکتر ستار صالحی اخذ نموده اند. 164