امروز شنبه, 01 ارديبهشت 1397 - Sat 04 21 2018

منو

امور کلاسها

عنوان کلیک ها
عدم برگزاری کلاسهای مقررات ملی دکتر صالحی 6
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر جواهریان 13
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر مقیمی پور 12
برگزاری کلاس توجیهی کلیه پروژه ها و کارآموزی دکتر اظهری 10
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر باقرزاده 40
عدم برگزاری کلاسهای دکتر عامل صادقی 55
عدم برگزاری کلاسهای ساعت اول و دوم روز شنبه دکتر علیخان پور 63
عدم برگزاری کلاسهای دکتر داود پوریان 76
عدم برگزاری کلاسهای دکتر فلاح 42
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر آقاجانی 74
برگزاری کلاس توجیهی پروژه تخصصی دکتر لرک 57
عدم برگزاری کلاسهای دکتر اظهری 62
برگزاری کلاس جبرانی دکتر امیر بی پروا 67
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر کاظمی جلیسه 95
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر باباپور 69
عدم برگزاری کلاسهای دکتر لرک 24
عدم برگزاری کلاسهای دکتر علی احمدی 50
عدم برگزاری کلاسهای دکترسمیعی 56
برگزاری کلاس توجیهی کلیه پروژه های دکتر ابراهیمی خواه 81
برگزاری کلاسهای جبرانی خانم دکتر محمدی 58
برگزاری کلاس توجیهی کلیه پروژه ها وکارآموزی دکتر راضی 61
عدم برگزاری کلاسهای دکتر پدرود 49
عدم برگزاری کلاسهای دکتر ستارزاده 45
عدم برگزاری کلاسهای دکتر فرشادمهر 102
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر رحمانی وآقای دکتر شاه کرمی 192
عدم برگزاری کلاسهای دکتر شهبازی فر 95
عدم برگزاری کلاسهای دکتر رضایی 120
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر عبدی 169
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر مقیمی پور 512
قابل توجه دانشجویان گروه کامپیوتر که در ترم جاری درس سمینار اخذ نموده اند. 306
قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری با استاد رئوف مکفی درس اخذ نموده اند. 344
عدم برگزاری کلاس ساعت اول روز شنبه دکتر مرتضی کیان پور 419
عدم برگزاری کلاسهای دکتر امیر بی پروا 328
عدم برگزاری کلاسهای دکتر محمد سرشار 298
عدم برگزاری کلاسهای دکتر فرشاد مهر 273
عدم برگزاری کلاسهای دکتر فلاح 258
عدم برگزاری کلاسهای دکتر حسینیان 328
برگزاری کلاس توجیهی کلیه پروژه ها وکارآموزی دکترشاه حسینی 341
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر باباپور 237
برگزاری کلاس توجیهی کلیه پروژه ها وکارآموزی دکترتکین 290
برگزاری کلاس توجیهی کلیه پروژه ها وکارآموزی دکتر میناوند 229
عدم برگزاری کلاسهای دکتر مجتبی حاج علی 205
عدم برگزاری کلاسهای دکتر سجاد اردلان 175
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر الهه امینیان 225
برگزاری کلاس توجیهی پروژه تخصصی دکتر عامل صادقی 217
برگزاری کلاس توجیهی کلیه پروژه ها وکارآموزی دکتر پوریان 270
عدم برگزاری کلاسهای دکتر افشین یزدانی 215
عدم برگزاری کلاسهای دکتر مکفی 167
عدم برگزاری کلاسهای دکتر امینیان و خانم کمالی 219
عدم برگزاری کلاسهای دکتر اظهری 304

تقویم آموزشی نیمسال دوم 1397-1396

  • ثبت نام و انتخاب واحد: 7 الی 12 بهمن ماه 1396
  • شروع نیمسال: 14 بهمن 1396
  • حذف و اضافه: 28 بهمن الی 3 اسفند 1396
  • پایان نیمسال: 24 خرداد 1397
  • برگزاری امتحانات: 27 خرداد الی 7 تیر 1397