امروز چهارشنبه, 07 تیر 1396 - Wed 06 28 2017

منو

امور کلاسها

عنوان کلیک ها
تغییر زمان تحویل پروژه های استاد اسدی عزیزآبادی 166
اعلام زمان تحویل پروژه طراحی معماری(1) استاد اسدی عزیزآبادی 142
اعلام زمان تحویل پروژه تمرین های معماری و طرح (2) ارشد استاد حاج میرصادقی 155
برگزاری امتحان پایانی درس کارگاه تاسیسات برقی استاد فتحی 139
آخرین مهلت تحویل پروژه های آزمایشگاه گرافیک استاد رحمانی 321
عدم برگزاری جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد دربازه زمانی امتحانات 477
برگزاری امتحان پایانی کارگاه تاسیسات برقی استاد فتحی 197
آخرین مهلت ارائه پروژه ها،کاراموزی ،سمینار و ... مهندسی عمران 1564
عدم برگزاری کلاسهای دکتر جوانمرد 193
عدم برگزاری کلاسهای استاد طاهرنژاد 148
برگزاری کلاسهای جبرانی استاد پارسیان 259
برگزاری امتحان عملی کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران استاد پدرود 125
اطلاعیه درس ریزپردازنده وزبان ماشین استاد آقاجانی 126
اطلاعیه درس پرسپکتیو استاد کاظمینی 113
برگزاری امتحان آزمایشگاه شیمی معدنی(1) استاد مددی 1169
برگزاری امتحان کارگاه شیشه گری استاد مددی 1163
عدم برگزاری کلاسهای استاد احسان امینیان 1189
عدم برگزاری کلاسهای استاد کمالی 1169
عدم برگزاری کلاسهای استاد مددی 1192
عدم برگزاری امتحانات میان ترم استاد رحمانی 1256
عدم برگزاری کلاسهای استاد شفیعی 1170
عدم برگزاری کلاسهای استاد آقاجانی 1196
عدم برگزاری کلاسهای استاد پارسیان 1232
برگزاری امتحان عملی درس نرم افزار عمران استاد طباطبایی 134
برگزاری امتحانات پایانی دروس آزمایشگاهی استاد داوری 167
عدم برگزاری کلاسهای استاد کلاهدوزی 481
عدم برگزاری کلاسهای استاد گلزاری افخم 106
برگزاری امتحانات عملی پایان ترم استاد ناصری 135
عدم برگزاری کلاسهای استادفتحی 110
عدم برگزاری کلاسهای استاد فرشاد 185
برگزاری کلاس جبرانی شیمی فیزیک(2) استاد سیدحسینی 77
برگزاری امتحان میان ترم نانوشیمی استاد یزدانی 79
برگزاری کلاسهای جبرانی استاد مشایخی 86
عدم برگزاری کلاسهای استاد جمالی نژاد 96
عدم برگزاری کلاسهای استاد روزبه درودی 114
برگزاری کلاس جبرانی برنامه نویسی کامپیوتر استاد اجاق 351
برگزاری امتحان پایانی درس آشنایی با کامپیوتر استاد مصلحی 337
عدم برگزاری کلاسهای استاد شاه حسینی 352
برگزاری امتحانات پایانی دروس آزمایشگاهی استادجلیلوند 242
برگزاری امتحانات پایانی دروس آزمایشگاهی استاد علی خانی 486
عدم برگزاری کلاسهای استاد اعلمی 389
بازدید دانشجویان کارشناسی ارشد 201
آخریم مهلت دریافت معرفی نامه کارآموزی 145
برگزاری کلاس جبرانی آز شیمی صنعتی استاد عربی 83
برگزاری کلاسهای جبرانی استاد پارسیان 166
عدم برگزاری کلاسهای استاد کاظمینی 120
برگزاری کلاس گزارش پیشرفت پروژه استاد جواهریان 135
برگزاری کلاسهای استادجواهریان 145
عدم برگزاری کلاسهای استادپورحمید 145
برگزاری کلاسهای جبرانی استاد بزنی 128