امروز شنبه, 27 مهر 1398 - Sat 10 19 2019

منو

امور کلاسها

عنوان کلیک ها
عدم برگزاری کلاسهای دکتر قربانی 17
عدم برگزاری کلاسهای روز پنجشنبه دکتر جوانمرد 91
عدم برگزاری کلاسهای دکتر آسایش 42
عدم برگزاری کلاسهای دکتر موسوی 39
عدم برگزاری کلاسهای دکتر براتی 33
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر عبدی 74
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر کلاهدوزی 106
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر مقیمی پور 132
عدم برگزاری کلاسهای دکتر مرتضی ستارزاده 77
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر موسوی 70
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر کلاهدوزی 126
عدم برگزاری کلاسهای دکتر گلزاری افخم 89
برگزاری کلاسهای دکتر میناوند 104
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر مقیمی پور 133
عدم برگزاری کلاسهای صبح روز یکشنبه خانم دکتر آقا جانی 118
عدم برگزاری کلاسهای دکتر هماپور 76
عدم برگزاری کلاسهای دکتر شاکری 40
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر مقیمی پور 134
برگزاری کلاسهای جبرانی دکتر پوریان 158
برگزاری کلاسهای دکتر پوریان 105
جابجایی کلاس دینامیک سازه دکتر میناوند 95
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر مصلحی 61
عدم برگزاری کلاسهای دکتر سید نعمت اله موسوی 52
عدم برگزاری کلاسهای دکتر مرتضی کیان پور 118
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر منصور 49
عدم برگزاری کلاسهای دکتر شاکری 74
عدم برگزاری کلاسهای دکتر رضایی 85
عدم برگزاری کلاسهای دکتر سمیعی 101
عدم برگزاری کلاسهای دکتر ستارزاده 113
عدم برگزاری کلاسهای دکتر لرک 222
برگزاری کلاس توجیهی درس سمینار دکتر جوانمرد. 99
عدم‌برگزاری کلاسها ی دکتر نوید خبیری 106
عدم برگزاری کلاسهای دکتر پوریان 264
عدم برگزاری کلاسهای بعدازظهر روز پنجشنبه دکتر عموعابدینی 194
عدم برگزاری کلاسهای دکتر میناوند 159
عدم برگزاری کلاسهای استاد چوپانی 204
عدم برگزاری کلاسهای دکتر عامل صادقی 101
عدم‌ برگزاری کلاسهای دکتر شاه حسینی 140
عدم برگزاری کلاسهای روز سه شنبه دکتر لرک 106
عدم برگزاری کلاسهای دکتر مومنی 162
عدم برگزاری کلاسهای دکتر جوانمرد 118
عدم برگزاری کلاسهای دکتر ستار صالحی 116
عدم برگزاری کلاسهای دکتر براتی 162
عدم برگزاری کلاسهای دکتر تکین 149
حضور دکتر علیرضا عموعابدینی در واحد 417
برنامه دفاع گروه ارشد معماری 411
برنامه دفاع گروه ارشد سازه 330
تحویل کارآموزی و پروژه و سمینار 285
جلسه توجیهی کلیه پروژه ها و کاراموزی دکتر میناوند 311
جلسه توجیهی کلیه پروژه ها و کاراموزی دکتر پوریان 309