امروز سه شنبه, 31 مرداد 1396 - Tue 08 22 2017

منو

امور کلاسها

عنوان کلیک ها
اصلاحیه برگزاری کلاس جبرانی درس مکانیک خاک استاد جاهدی دلیوند 41
برگزاری امتحان پایان ترم آزمایشگاه فیزیک 1«حرارت و مکانیک» استادجلیلوند 32
برگزاری کلاسهای جبرانی استاد جاهدی 33
برگزاری کلاسهای جبرانی استاد علی خانی 73
برگزاری کلاسهای جبرانی استاد اردلان 76
برگزاری کلاسهای استاد صالحی 70
عدم برگزاری کلاسهای استادمیناوند 91
بازدید دانشجویان صنایع غذایی 59
برگزاری کلاسهای جبرانی استاد جلیلوند 82
عدم برگزاری کلاسهای استاد پیری 60
برگزاری امتحانات پایان ترم دروس آزمایشگاهی استاد داوری 166
برگزاری کلاسهای جبرانی استاد امیریان 98
برگزاری کلاسهای جبرانی استاد برق سوز 64
برگزاری کلاس توجیهی کلیه پروژه ها و کارآموزی دکتر لرک 119
برگزاری امتحان میان ترم درس مدار منطقی استاد شاه کرمی 76
عدم برگزاری کلاسهای استاد اردلان 83
برگزاری کلاس جبرانی درس هوش مصنوعی استاد نعمت الهی 103
عدم برگزاری کلاسهای استاد سیدحامدحسینی 196
عدم برگزاری کلاسهای استاد قربانی 84
اصلاحیه برگزاری کلاسهای جبرانی دروس آزمایشگاهی استاد داوری 105
برگزاری کلاسهای جبرانی استاد موسوی 92
برگزاری کلاسهای جبرانی استاد برق سوز 81
عدم برگزاری کلاسهای استادفرشاد 84
برگزاری کلاس توجیهی کلیه پروژه ها و کار آموزی استاد اظهری 144
برگزاری کلاس توجیهی کلیه پروژه ها و کار آموزی استاد میناوند 108
عدم برگزاری کلاسهای استاد ستارزاده 55
عدم برگزاری کلاسهای دکتر لرک 183
عدم برگزاری کلاسهای استاد حاج علی 68
عدم برگزاری کلاسهای استاد سجاد اردلان 66
برگزاری کلاسهای استاد صالحی 52
برگزاری کلاس توجیهی کارآموزی استاد عامل صادقی 102
برگزاری کلاسهای جبرانی دروس آزمایشگاهی استاد داوری 108
برگزاری کلاس توجیهی پروژه راه استاد گلزاری افخم 92
برگزاری کلاس توجیهی کارآموزی و پروژه های دکتر پوریان 219
عدم برگزاری کلاسهای استاد گلشنی 77
عدم برگزاری کلاسهای استاد رهبری 125
عدم برگزاری کلاسهای استاد کیان پور 109
عدم برگزاری کلاسهای استاد برق سوز 77
برگزاری جلسه توجیهی کارآموزی و پروژه استاد شاه حسینی 223
عدم برگزاری کلاسهای استاد پیری 125
عدم برگزاری کلاسهای استاد پورولی 116
عدم برگزاری کلاس اصول مدیریت ساخت دکتر لرک 170
عدم برگزاری کلاسهای استادجلیلوند 163
عدم برگزاری کلاسهای استاد رحمانی واستاد شاه کرمی 127
تاریخ ارائه سمینار 1 و 2 دانشجویان کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی 1185
تغییر زمان تحویل پروژه های استاد اسدی عزیزآبادی 1557
اعلام زمان تحویل پروژه طراحی معماری(1) استاد اسدی عزیزآبادی 1106
اعلام زمان تحویل پروژه تمرین های معماری و طرح (2) ارشد استاد حاج میرصادقی 1100
برگزاری امتحان پایانی درس کارگاه تاسیسات برقی استاد فتحی 1054
آخرین مهلت تحویل پروژه های آزمایشگاه گرافیک استاد رحمانی 502