امروز دوشنبه, 26 آذر 1397 - Mon 12 17 2018

منو

بازدید دانشجویان از کارخانه ژِیوار صنعت کانیار- استاد محمد زنگنه

قابل توجه دانشجویان عزیز

بازدید دانشجویان استاد محمد زنگنه-درس تکنولوژی و بازرسی جوش (هر دو مشخصه 10050 و 10051 )-روز چهارشنبه هشتم آذر ماه ساعت 9 الی 11 صبح از کارخانه ژیوار صنعت کانیارانجام می شود لذا دانشجویان مذکور راس ساعت 9 صبح ورودی کارخانه ژیوار صنعت کانیار (روبروی دانشگاه )حضور داشته باشند.

امور کلاسها

داخلی 1024