امروز یکشنبه, 03 تیر 1397 - Sun 06 24 2018

منو

بازدید دانشجویان از کارخانه ژِیوار صنعت کانیار- استاد محمد زنگنه

قابل توجه دانشجویان عزیز

بازدید دانشجویان استاد محمد زنگنه-درس تکنولوژی و بازرسی جوش (هر دو مشخصه 10050 و 10051 )-روز چهارشنبه هشتم آذر ماه ساعت 9 الی 11 صبح از کارخانه ژیوار صنعت کانیارانجام می شود لذا دانشجویان مذکور راس ساعت 9 صبح ورودی کارخانه ژیوار صنعت کانیار (روبروی دانشگاه )حضور داشته باشند.

امور کلاسها

داخلی 1024

تقویم آموزشی نیمسال دوم 1397-1396

  • ثبت نام و انتخاب واحد: 7 الی 12 بهمن ماه 1396
  • شروع نیمسال: 14 بهمن 1396
  • حذف و اضافه: 28 بهمن الی 3 اسفند 1396
  • پایان نیمسال: 24 خرداد 1397
  • برگزاری امتحانات: 27 خرداد الی 7 تیر 1397