امروز پنج شنبه, 29 شهریور 1397 - Thu 09 20 2018

منو

برگزاری امتحان پایان ترم آزمایشگاه فیزیک1(حرارت و مکانیک)استاد جلیلوند.

قابل توجه دانشجویانی که درس فیزیک 1 (حرارت و مکانیک)با استاد سعیده جلیلوند اخذ نموده اند.

امتحان پایان ترم درس مذکور روز شنبه 25 آذر ماه مطابق برنامه هفتگی دانشجویان برگزار می گردد.

امور کلاسها

داخلی 1024