امروز یکشنبه, 30 دی 1397 - Sun 01 20 2019

منو

قابل توجه دانشجویانی که درس مقررات ملی با استاد صالحی اخذ نموده اند.

قابل توجه دانشجویان عزیز

دانشجویانی که درس مقررات ملی با دکتر ستار صالحی اخذ نموده اند توجه داشته باشند که جلسه آخر درس مذکور برای هر دوگروه روز دوشنبه چهارم دی ماه از ساعت 9/30الی13:00 برگزار می گردد.

امور کلاسها

داخلی 1024