امروز چهارشنبه, 25 مهر 1397 - Wed 10 17 2018

منو

قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری با استاد رئوف مکفی درس اخذ نموده اند.

قابل توجه دانشجویان عزیز

کلیه کلاسهای دکتر رئوف مکفی روز های پنجشنبه مطابق ترتیب مذکور در برنامه هفتگی دانشجویان با استاد میرمعینی برگزار می گردد.

امور کلاسها

داخلی 1024