امروز یکشنبه, 30 دی 1397 - Sun 01 20 2019

منو

قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری با استاد رئوف مکفی درس اخذ نموده اند.

قابل توجه دانشجویان عزیز

کلیه کلاسهای دکتر رئوف مکفی روز های پنجشنبه مطابق ترتیب مذکور در برنامه هفتگی دانشجویان با استاد میرمعینی برگزار می گردد.

امور کلاسها

داخلی 1024