امروز یکشنبه, 28 بهمن 1397 - Sun 02 17 2019

منو

برگزاری کلاسهای جبرانی خانم دکتر محمدی

قابل توجه دانشجویان عزیز

کلاسهای جبرانی خانم دکتر فائزه محمدی روز سه شنبه 28 فروردین ماه به شرح زیر برگزار می گردد.

1-اقتصاد خرد  ساعت 8/00 الی 10/30

2-روانشناسی کار ساعت 10/40 الی 12/10

امور کلاسها

داخلی 1024