امروز یکشنبه, 30 دی 1397 - Sun 01 20 2019

منو

عدم برگزاری کلاسهای دکتر فلاح

قابل توجه دانشجویان عزیز

کلیه کلاسهای دکتر مهدی فلاح روز پنجشنبه 30 فروردین ماه برگزار نمی گردد.

کلاسهای جبرانی دروس مذکور روز جمعه 31 فروردین ماه به شرح زیر برگزار می گردد.

1_اصول فقه ساعت 8/00 الی 10/30

2_متون فقه ساعت 10/45الی 13/00

3_اصول فقه ساعت 13/30الی 16/00

4_متون فقه ساعت 16/00 الی 18/15

امور کلاسها

داخلی 1024