امروز شنبه, 27 مرداد 1397 - Sat 08 18 2018

منو

عدم برگزاری کلاسهای ساعت اول و دوم روز شنبه دکتر علیخان پور

قابل توجه دانشجویان عزیز

کلاسهای ساعت اول«8/00 الی 9/30» و ساعت دوم«9/40 الی 11/10» روز شنبه یکم اردیبهشت ماه دکتر حسین علیخان پور شاه آبادی برگزار نمی گردد.

کلاسهای جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

امور کلاسها

داخلی 1024