امروز شنبه, 29 دی 1397 - Sat 01 19 2019

منو

برگزاری کلاسهای جبرانی دکتر مهدی فلاح

قابل توجه دانشجویان عزیز

کلاسهای جبرانی دکتر مهدی فلاح روز پنجشنبه سوم خرداد ماه از ساعت هشت صبح مطابق ترتیب مذکور در برنامه هفتگی دانشجویان برگزار می گردد. ضمنا کلاسهای بعدازظهر روز مذکور به قوت خود باقی ست.

امور کلاسها

داخلی1024