امروز یکشنبه, 30 دی 1397 - Sun 01 20 2019

منو

قابل توجه دانشجویانی که درس سمینار با دکتر علیرضا عموعابدینی اخذ نموده اند.

قابل توجه دانشجویان عزیز

دانشجویانی که درس سمینار با دکتر علیرضا عموعابدینی اخذ نموده اند توجه داشته باشند که روز شنبه پنجم خرداد ماه ساعت 10  صبح جهت ارائه گزارش پیشرفت کار شماره 3 به واحد مراجعه نمایند دانشجویانی که تاکنون گزارش پیشرفت کار درس سمینار خود را ارائه نداده اند توجه داشته باشند که تاریخ مذکور آخرین مهلت ارائه گزارش پیشرفت کار می باشدبدیهی ست در صورت عدم حضور، نمره دانشجویان غایب  مردود اعلام خواهد شد.

امور کلاسها

داخلی1024