امروز شنبه, 29 دی 1397 - Sat 01 19 2019

منو

عدم برگزاری کلاسهای دکتر میناوند

قابل توجه دانشجویان عزیز

کلیه کلاسهای دکتر محمود میناوند روز چهارشنبه نهم خرداد ماه برگزار نمی گردد.

کلاسهای جبرانی دروس مذکور روز یکشنبه ششم خرداد ماه مطابق ترتیب مذکور در برنامه هفتگی دانشجویان بصورت پیش جبرانی برگزار می گردد.

امور کلاسها

داخلی1024