امروز سه شنبه, 20 آذر 1397 - Tue 12 11 2018

منو

قابل توجه دانشجویان صنایع غذایی ورودی مهر97

قابل توجه دانشجویان عزیز

دانشجویان صنایع غذایی ورودی مهر 97 که روز پنجشنبه نوزدهم مهر ماه ساعت 10/30 با دکتر هماپور کلاس دارند توجه داشته باشند که در تاریخ مذکور رأس  ساعت 9/30 در کلاس حضور یابند.

امور کلاسها

داخلی1024