امروز چهارشنبه, 01 خرداد 1398 - Wed 05 22 2019

منو

عدم برگزاری کلاس ساعت اول روز شنبه 19 آبان ماه دکتر علیخان پور

قابل توجه دانشجویان عزیز

کلاس ساعت اول «8/00 الی 10/15» دکتر حسین علیخان پور روز شنبه نوزدهم آبان ماه برگزار نمی گردد.

دانشجویان عزیز توجه داشته باشند که سایر کلاسهای دکتر علیخان پور برگزار می گردد.

کلاس جبرانی درس مذکور متعاقبا اعلام می گردد.

امور کلاسها

داخلی1024