امروز یکشنبه, 28 بهمن 1397 - Sun 02 17 2019

منو

برگزاری امتحانات پایان ترم دروس آزمایشگاهی خانم دکتر عبدی

قابل توجه دانشجویان عزیز

امتحانات پایان ترم  دروس آزمایشگاهی خانم دکتر سهیلا عبدی به شرح زیر برگزار می گردد.

1_آزمایشگاه فیزیک«2» مشخصه« 10326» روز دوشنبه بیست و ششم آذرماه ساعت 9/30 برگزار می گردد.

2_آزمایشگاه فیزیک1  «مشخصه 10382» روز دوشنبه بیست و ششم آذرماه ساعت 9/30 برگزار می گردد.

3_آزمایشگاه فیزیک«1» هر دو مشخصه 10324و 10383  روز چهارشنبه بیست و هشتم آذر ماه ساعت 10/30 برگزار می گردد.

امور کلاسها

داخلی1024