امروز یکشنبه, 28 بهمن 1397 - Sun 02 17 2019

منو

قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری با دکتر عموعابدینی درس سمینار اخذ نموده اند

قابل توجه دانشجویان عزیز

دانشجویانی که در ترم جاری با دکتر علیرضا عموعابدینی درس سمینار اخذ نموده اند روز پنجشنبه پانزدهم آذرماه از ساعت  8/00 الی 12/00جهت ارائه گزارش سمینار به واحد مراجعه نمایند.

عواقب عدم حضور بر عهده ی دانشجو می باشد.

امور کلاسها

داخلی1024