امروز دوشنبه, 03 تیر 1398 - Mon 06 24 2019

منو

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه کامپیوتر

قابل توجه دانشجویان گروه کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد

دانشجویانی که با خانم دکتر خدائی درس سمینار اخذ نموده اند روز پنجشنبه ششم دی ماه جهت ارائه گزارش درس مذکور از ساعت 8/00 الی 12/30 به واحد مراجعه نمایند.

عواقب عدم حضور بر عهده ی دانشجو می باشد.

امور کلاسها

داخلی1024