امروز چهارشنبه, 30 مرداد 1398 - Wed 08 21 2019

منو

برگزاری کلاسهای جبرانی دکتر بشیری

قابل توجه دانشجویان عزیز

کلاسهای جبرانی دکتر مجید بشیری روز جمعه هفتم دی ماه به شرح زیر برگزار می گردد.

1_حقوق جزای عمومی ساعت 9/30 الی 11/00 برگزار می گردد.

2_ آیین دادرسی کیفری ساعت 11/10 الی 12/40 برگزار می گردد.

امور کلاسها

داخلی1024