امروز چهارشنبه, 30 مرداد 1398 - Wed 08 21 2019

منو

تحویل پروژه درس طراحی فنی ساختمان دکتر ابوالفضل رحمتی

قابل توجه دانشجویان عزیز

زمان تحویل پروژه درس طراحی فنی ساختمان دکتر ابوالفضل رحمتی روز یکشنبه بیست و سوم دی ماه ساعت 15/00 می باشد.

حضور کلیه دانشجویان الزامی ست.

امور کلاسها

داخلی1024