امروز دوشنبه, 27 خرداد 1398 - Mon 06 17 2019

منو

قابل توجه دانشجویان خانم دکتر اسدی

قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری با خانم دکتر مهسا اسدی عزیز آبادی درس اخذ نموده اند.

1_زمان تحویل پروژه درس تمرین های معماری«2» روز یکشنبه شانزدهم دی ماه ساعت 10 صبح می باشد.

2_زمان تحویل پروژه درس روستا روز دوشنبه بیست و چهارم دی ماه همزمان با برگزاری امتحان مذکور می باشد.

3_دانشجویان عزیز توجه داشته باشند که امتحان درس شناخت مواد ومصالح «جبرانی» روز شنبه پانزدهم دی ماه بصورت کتاب باز برگزار می گردد ومنبع آزمون مذکور کتاب مقررات ملی ساختمان مبحث پنجم سال 1396 می باشد.

امور کلاسها

داخلی1024