امروز پنج شنبه, 27 تیر 1398 - Thu 07 18 2019

منو

تغییر زمان برگزاری کلاسهای دکتر میناوند

قابل توجه دانشجویان عزیز

کلاسهای دکتر محمود میناوند در هفته نهم آموزشی به شرح زیر برگزار می گردد.

1_بازرسی،تعمیر و ترمیم سازه ها مشخصه«10095» روز چهارشنبه بیست و هشتم فروردین ماه  ساعت 8/30 الی 10/00 برگزار می گردد.

2_بازرسی، تعمیر و ترمیم سازه ها مشخصه«10093» روز چهارشنبه بیست و هشتم فروردین ماه ساعت  10/00 الی 11/30 برگزار می گردد.

3_دینامیک سازه روز پنجشنبه بیست و نهم فروردین ماه ساعت 17/00 الی 19/15برگزار می گردد.

امور کلاسها

داخلی1024