امروز پنج شنبه, 27 تیر 1398 - Thu 07 18 2019

منو

ارائه کار عملی درس روش تحقیق دکتر جوانمرد

قابل توجه دانشجویان عزیز

زمان ارائه کار عملی درس روش تحقیق دکتر بهروز جوانمرد روز پنجشنبه دوازدهم اردیبهشت ماه می باشد.

حضور کلیه دانشجویان الزامی ست.

مهلت مذکور تمدید نخواهد شد.

امور کلاسها

داخلی1024