امروز چهارشنبه, 30 مرداد 1398 - Wed 08 21 2019

منو

زمان تحویل پروژه و برگزاری امتحانات عملی دروس خانم دکتر خسروی

قابل توجه دانشجویان عزیز

زمان تحویل پروژه و برگزاری امتحانات پایان ترم دروس  عملی  خانم دکتر شادی خسروی به شرح زیر می باشد.

1_زمان تحویل پروژه درس مبانی هنرهای تجسمی روز سه‌شنبه هفتم خرداد ماه ساعت 8/00 صبح می باشد.

2_زمان تحویل پروژه درس تمرین های معماری«1» روز سه‌شنبه هفتم خرداد ماه ساعت 9/30 صبح می باشد.

3_زمان برگزاری امتحان عملی درس کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در معماری روز سه‌شنبه هفتم خرداد ماه ساعت 9/00 صبح می باشد.

امور کلاسها

داخلی1024