امروز دوشنبه, 18 آذر 1398 - Mon 12 09 2019

منو

جابجایی کلاسهای خانم دکتر موسوی

قابل توجه دانشجویان عزیز

کلیه کلاسهای روز چهارشنبه خانم دکتر بهارک موسوی روز های شنبه و دوشنبه نیز مطابق روز چهارشنبه برگزار می گردد لذا دانشجویان عزیز توجه داشته باشند که کلاسهای خانم دکتر موسوی روز چهارشنبه هشتم خرداد ماه برگزار نمی گردد دانشجویان عزیز می توانند روزهای شنبه یازدهم خرداد ماه و دوشنبه سیزدهم خرداد ماه در کلاسهای مذکور حضور یابند.

درس معادلات دیفرانسیل روزهای شنبه دوشنبه ساعت 8/00 الی 10/20 برگزار می گردد.

درس ریاضی عمومی 2 روزهای شنبه و دوشنبه ساعت 10/30 الی 12/50 برگزار می گردد.

امور کلاسها

داخلی1024