امروز چهارشنبه, 30 مرداد 1398 - Wed 08 21 2019

منو

تحویل پروژه درس مهندسی سیستم دکتر کاملی

قابل توجه دانشجویان عزیز

کلیه دانشجویانی که در ترم جاری درس مهندسی سیستم با دکتر محسن کاملی اخذ نموده اند توجه داشته باشند که پروژه ی درس مذکور را روز امتحان همراه برگه ی امتحانی تحویل دهند.

امور کلاسها

داخلی1024