امروز شنبه, 02 آذر 1398 - Sat 11 23 2019

منو

حضور دکتر علیرضا عموعابدینی در واحد

قابل توجه کلیه دانشجویان گروه کامپیوتر

جناب آقای دکتر علیرضا عموعابدینی روز پنجشنبه هفتم شهریور ماه از ساعت 09/30  الی 10/30 در واحد حضور دارند لذا کلیه دانشجویانی که پروژه،کارآموزی،پایان نامه و...با ایشان اخذ نموده اند ضمن رعایت موارد زیر در تاریخ مذکور به واحد مراجعه نمایند.

1-دانشجویانی که قصد دارند کارآموزی و یا پروژه تحویل دهند حتما قبل از مراجعه به دکتر عموعابدینی به واحد امتحانات مراجعه کنندو لیست نمره مربوطه خود را تحویل بگیرند و همراه داشته باشند.

2-دانشجویانی که قصد تحویل کارآموزی دارند حتما نامه اتمام و گزارش اتمام و فرم های مربوطه را به همراه داشته باشند.

3-دانشجویانی که قصد تحویل پروژه دارند حتما لپ تاپ و CD پروژه جهت ارائه گزارش اتمام پروژه همراه داشته باشند.

4-دانشجویان ارشد که ایشان استاد راهنما یا مشاور هستند فایل پایان نامه را حتما همراه داشته باشند.

 

تذکر بسیار مهم:

جناب آقای دکتر عمو عابدینی تا مهرماه 1398 در واحد حضور ندارند.لذا دانشجویان حتما روز پنجشنبه هفتم شهریور ماه به واحد مراجعه نمایند.

امور کلاسها

داخلی 1024