امروز چهارشنبه, 26 مهر 1396 - Wed 10 18 2017

منو

کلاسهای جبرانی دکتر میرحبیب حسینی

قابل توجه دانشجویان عزیز

کلاسهای جبرانی دکتر میر حبیب حسینی به شرح زیر میباشد:

درس ریاضی عمومی1 روز چهارشنبه مورخه 95/10/01 ساعت 8 الی 10:15

درس ریاضی عمومی1 روز چهارشنبه مورخه 95/10/08 ساعت 8 الی 10:15 برگزار میگردند.

 

 

 

 

با احترام

امور کلاسها