امروز چهارشنبه, 01 خرداد 1398 - Wed 05 22 2019

منو

امور کلاسها

عنوان کلیک ها
عدم برگزاری کلاسهای دکتر احمدبهرامی 132
عدم برگزاری کلاسهای دکتر یزدانی 156
برگزاری کلاس توجیهی کلیه پروژه ها و کارآموزی و کارورزی و سمینار دکتر تکین 196
برگزاری کلاس توجیهی کلیه پروژه ها و کارآموزی و کارورزی دکتر شاه حسینی 202
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر موسوی 227
عدم برگزاری کلاسهای دکتر میناوند 282
عدم برگزاری کلاسهای دکتر موحدی نیا 136
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر ذره پرور 137
عدم برگزاری کلاسهای دکتر رحمتی 114
عدم برگزاری کلاسهای دکترسمیعی 156
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر خدائی 188
عدم برگزاری کلاسهای دکتر گلزاری افخم 216
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر کهندل 132
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر کلاهدوزی 222
عدم برگزاری کلاسهای روز سه‌شنبه خانم دکتر مقدس 211
عدم برگزاری کلاسهای دکتر ستار صالحی 154
اصلاحیه زمان برگزاری کلاسهای دکتر یزدانی 157
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر بزنی 130
عدم برگزاری کلاسهای دکتر نوید خبیری 138
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر فیاضی 119
عدم برگزاری کلاسهای دکتر میناوند 314
عدم برگزاری کلاسهای دکتر عامل صادقی 224
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر منصور 179
عدم برگزاری کلاسهای دکتر فرازی مقدم 157
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر عبدی 228
عدم برگزاری کلاسهای دکتر عموعابدینی 241
عدم برگزاری کلاسهای دکتر مسعود براتی 289
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر باقرزاده 385
تحویل پروژه،کارآموزی، سمینار و کارورزی عمران،معماری و نقشه برداری 505
برگزاری امتحانات عملی پایان ترم دروس آزمایشگاهی استاد علی ناصری 448
برگزاری کلاس رفع اشکال درس دینامیک خانم دکتر عبدی 290
قابل توجه دانشجویان خانم دکتر اسدی 328
تحویل پروژه درس طراحی فنی ساختمان دکتر ابوالفضل رحمتی 308
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر منصور 272
برگزاری کلاسهای جبرانی دکتر بشیری 252
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه کامپیوتر 354
برگزاری کلاسهای روز سه‌شنبه استاد شیرازی 333
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر خدایی 260
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر غیاثوند 363
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر کلاهدوزی 309
عدم برگزاری کلاسهای دکتر نوید خبیری 260
عدم برگزاری کلاسهای دکتر شیخی 218
عدم برگزاری کلاسهای صبح روز چهارشنبه دکتر خدمتی 263
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر اسدی 252
برگزاری کلاسهای جبرانی دکتر براتی 232
زمان تحویل پروژه وبرگزاری امتحانات عملی خانم دکتر خسروی 250
عدم برگزاری کلاسهای استاد شیرازی 229
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر مقیمی پور 258
عدم برگزاری کلاسهای دکتر بشیری 191
عدم برگزاری کلاسهای دکتر طباطبائی 202