امروز سه شنبه, 20 آذر 1397 - Tue 12 11 2018

منو

امور کلاسها

عنوان کلیک ها
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر جلیلوند 185
برگزاری کلاس جبرانی درس میکروبیولوژی مواد غذایی 167
عدم برگزاری کلاسهای دکتر فرازی مقدم 119
عدم برگزاری کلاسهای دکتر محمدزاده 97
عدم برگزاری کلاسهای دکتر مهدوی راد 149
عدم برگزاری کلاسهای استاد شیرازی 153
عدم برگزاری کلاسهای دکتر مولابیگی ودکتررضوی 112
عدم برگزاری کلاسهای دکتر جوانمرد 105
عدم برگزاری کلاسهای دکتر طباطبائی 132
برگزاری کلاسهای جبرانی دکتر اظهری 153
عدم برگزاری کلاسهای بعدازظهر روز سه شنبه خانم دکتر کهندل 151
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر عبدی 121
عدم برگزاری کلاسهای دکتر حاج علی 126
عدم برگزاری کلاسهای دکتر پدرود 103
عدم برگزاری کلاسهای دکتر هومن امینی 109
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر فرشاد 191
عدم برگزاری کلاسهای دکتر راضی 160
برگزاری کلاس توجیهی کلیه پروژه ها و کارآموزی و کارورزی دکتر شاه حسینی 132
عدم برگزاری کلاسهای دکتر شاکری 93
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر موسوی 116
برگزاری کلاس توجیهی کلیه پروژه ها و کارآموزی و کارورزی دکتر میناوند 182
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر کاظمی 139
عدم برگزاری کلاسهای دکتر ستارزاده 175
عدم برگزاری کلاسهای دکتر بشیری 100
عدم برگزاری کلاسهای دکترسمیعی 118
عدم برگزاری کلاسهای دکتر ستارزاده 133
عدم برگزاری کلاسهای دکتر یزدانی 143
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر خدایی 151
عدم برگزاری کلاسهای دکتر ستارزاده 175
عدم برگزاری کلاسهای دکتر امینی 101
عدم برگزاری کلاسهای دکتر امینیان 227
عدم برگزاری کلاسهای دکتر نوید خبیری 196
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر اسدی 149
قابل توجه دانشجویان صنایع غذایی ورودی مهر97 151
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر مصلحی 133
عدم برگزاری کلاسهای دکتر احمدبهرامی 163
عدم برگزاری کلاسهای دکتر جاهدی 178
عدم برگزاری کلاسهای دکتر شاه حسینی 220
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر احمدی 120
برگزاری جلسه توجیهی کلیه پروژه ها و کارآموزی وکارورزی وسمینار دکتر تکین 242
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر مقدس 133
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر مصلحی 156
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر کلاهدوزی 230
عدم برگزاری کلاس اول روز شنبه دکتر کیان پور 235
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر مصلحی 197
عدم برگزاری کلاسهای دکتر اظهری 353
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر آقاجانی 286
عدم برگزاری کلاسهای دکتر حسینی 261
عدم برگزاری کلاسهای دکتر مهدوی راد 263
عدم برگزاری کلاسهای دکتر صالحی 239