امروز چهارشنبه, 25 مهر 1397 - Wed 10 17 2018

منو

امور کلاسها

عنوان کلیک ها
عدم برگزاری کلاس راهسازی استاد حاج علی 258
برگزاری کلاسهای جبرانی دکتر حمیدی 219
برگزاری کلاسهای جبرانی دکتر مهدوی راد 207
عدم برگزاری کلاسهای دکتر احمدبهرامی 231
عدم برگزاری کلاسهای دکتر عباسی 213
عدم برگزاری کلاسهای دکتر امیر رضا کاظمینی 1468
برگزاری کلاسهای جبرانی دکتر مهدی فلاح 243
عدم برگزاری کلاسهای استاد شیرازی 282
زمان ارائه گزارش پیشرفت کار درس سمینار دانشجویان دکتر عموعابدینی_دانشجویان کارشناسی ارشد 221
عدم برگزاری کلاسهای دکتر کیان پور 205
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر سواری 220
برگزاری کلاسهای جبرانی دکتر منوری 249
برگزاری کلاس جبرانی درس برنامه نویسی مبتنی بر وب خانم دکتر خدائی 239
عدم برگزاری کلاسهای دکتر کاظمی 238
عدم برگزاری کلاسهای دکتر شاه حسینی 334
عدم برگزاری کلاسهای دکترسمیعی 309
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر باقرزاده 333
دفاع از پروژه و کارآموزی و کارورزی و سمینار گروه عمران-معماری و نقشه برداری 351
عدم برگزاری کلاسهای مقررات ملی دکتر صالحی 395
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر جواهریان 315
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر مقیمی پور 300
برگزاری کلاس توجیهی کلیه پروژه ها و کارآموزی دکتر اظهری 264
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر باقرزاده 325
عدم برگزاری کلاسهای دکتر عامل صادقی 304
عدم برگزاری کلاسهای ساعت اول و دوم روز شنبه دکتر علیخان پور 287
عدم برگزاری کلاسهای دکتر داود پوریان 376
عدم برگزاری کلاسهای دکتر فلاح 255
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر آقاجانی 261
برگزاری کلاس توجیهی پروژه تخصصی دکتر لرک 262
عدم برگزاری کلاسهای دکتر اظهری 232
برگزاری کلاس جبرانی دکتر امیر بی پروا 296
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر کاظمی جلیسه 262
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر باباپور 239
عدم برگزاری کلاسهای دکتر لرک 198
عدم برگزاری کلاسهای دکتر علی احمدی 224
عدم برگزاری کلاسهای دکترسمیعی 241
برگزاری کلاس توجیهی کلیه پروژه های دکتر ابراهیمی خواه 266
برگزاری کلاسهای جبرانی خانم دکتر محمدی 229
برگزاری کلاس توجیهی کلیه پروژه ها وکارآموزی دکتر راضی 249
عدم برگزاری کلاسهای دکتر پدرود 213
عدم برگزاری کلاسهای دکتر ستارزاده 267
عدم برگزاری کلاسهای دکتر فرشادمهر 300
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر رحمانی وآقای دکتر شاه کرمی 381
عدم برگزاری کلاسهای دکتر شهبازی فر 285
عدم برگزاری کلاسهای دکتر رضایی 334
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر عبدی 376
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر مقیمی پور 730
قابل توجه دانشجویان گروه کامپیوتر که در ترم جاری درس سمینار اخذ نموده اند. 539
قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری با استاد رئوف مکفی درس اخذ نموده اند. 581
عدم برگزاری کلاس ساعت اول روز شنبه دکتر مرتضی کیان پور 661