امروز یکشنبه, 28 بهمن 1397 - Sun 02 17 2019

منو

امور کلاسها

عنوان کلیک ها
عدم برگزاری کلاسهای دکتر عامل صادقی 262
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر باقرزاده در هفته دهم آموزشی 226
عدم برگزاری کلاسهای دکتر پوریان 225
عدم برگزاری کلاسهای دکتر علیخان پور 118
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر برق سوز 157
برگزاری کلاس جبرانی درس فقه 6 خانم دکتر اردلان 126
عدم برگزاری کلاسهای دکتر تلوری 118
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر خدایی 179
عدم برگزاری کلاسهای دکتر اظهری 231
عدم برگزاری کلاسهای استاد شیرازی 257
آخرین مهلت ارائه پروژه ، کارآموزی و سمینار 242
عدم برگزاری کلاسهای دکتر وحید عطایی صبح روز دوشنبه 21 آبان ماه 201
عدم برگزاری کلاسهای دکتر ستارزاده 231
برگزاری کلاس توجیهی کلیه پروژه ها و کارآموزی و کارورزی دکتر علیرضا عموعابدینی 150
عدم برگزاری کلاس ساعت اول روز شنبه 19 آبان ماه دکتر علیخان پور 251
برگزاری کلاسهای دکتر سپهری کیا 253
عدم برگزاری کلاسهای دکتر کاملی 210
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق خصوصی 168
عدم برگزاری کلاسهای دکتر ستارزاده 168
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر منصور 176
برگزاری کلاس جبرانی درس اصول فقه«1» 137
عدم برگزاری کلاسهای دکتر ناصری 158
عدم برگزاری کلاسهای دکتر مجتبی حاج علی 165
عدم برگزاری کلاسهای دکتر عامل صادقی 234
عدم برگزاری کلاسهای دکتر براتی 162
عدم‌برگزاری کلاس مقاومت«2» دکتر پورحمید 182
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر کلاهدوزی 225
عدم برگزاری کلاسهای دکتر صالحی 180
عدم برگزاری کلاسهای دکتر عامل صادقی 203
عدم برگزاری کلاسهای دکتر طریقت 141
عدم برگزاری کلاسهای دکتر پیری 130
برگزاری کلاسهای جبرانی خانم دکتر کاظمی جلیسه 233
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر باباپور 240
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر ذره پرور 171
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر اسدی عزیز آبادی 207
عدم برگزاری کلاسهای دکتر ترکمن 173
عدم برگزاری کلاسهای دکتر وحید شیخی 159
عدم برگزاری کلاسهای دکتر آرمان نیکو 142
عدم برگزاری کلاسهای دکتر یزدانی 182
عدم برگزاری کلاسهای دکتر یزدانی 163
عدم برگزاری کلاسهای دکتر نوبخت 217
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر اردلان 289
عدم برگزاری کلاسهای دکتر کیان پور 210
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر باقرزاده 222
عدم برگزاری کلاسهای دکتر یزدانی 195
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر باباپور 196
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر جلیلوند 237
برگزاری کلاس جبرانی درس میکروبیولوژی مواد غذایی 213
عدم برگزاری کلاسهای دکتر فرازی مقدم 172
عدم برگزاری کلاسهای دکتر محمدزاده 146