امروز چهارشنبه, 01 خرداد 1398 - Wed 05 22 2019

منو

امور کلاسها

عنوان کلیک ها
عدم برگزاری کلاسهای دکتر پیمان پیری 148
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر خدائی 124
عدم برگزاری کلاسهای دکتر اسحقی مهماندوستی 106
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر مقیمی پور 370
عدم برگزاری کلاسهای دکتر رضایی 147
عدم برگزاری کلاسهای دکتر ابراری 86
عدم برگزاری کلاسهای دکتر نوید خبیری 102
عدم برگزاری کلاسهای دکتر شاه حسینی 185
زمان ارائه کار عملی درس روش تحقیق دکتر جوانمرد 92
عدم برگزاری کلاسهای دکتر یزدانی 137
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر کلاهدوزی 259
عدم برگزاری کلاسهای دکتر طباطبائی 125
عدم برگزاری کلاسهای دکتر نوید خبیری 98
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر فلاحتی نژاد 152
ارائه کار عملی درس روش تحقیق دکتر جوانمرد 114
تغییر زمان برگزاری کلاسهای دکتر میناوند 238
ثبت نام اساتید،کارکنان و دانشجویانی که تمایل به حضور در مناطق سیل زده جهت کمک به هموطنان گرفتار در سیل دارند. 163
جمع آوری کمک های نقدی وغیرنقدی جهت کمک به سیل زدگان در واحد 126
عدم برگزاری کلاسهای دکتر پیمان پیری 142
عدم برگزاری کلاسهای دکتر رامین ترکمن 193
برگزاری کلاس جبرانی دکتر چوپانی 106
عدم برگزاری کلاسهای دکتر سلیمانیان 111
عدم برگزاری کلاسهای دکتر گلزاری افخم 261
عدم برگزاری کلاسهای دکتر ستارزاده 196
عدم برگزاری کلاسهای دکتر نوید خبیری 213
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر جلیلوند 304
عدم برگزاری کلاسهای دکتر فرازی مقدم 246
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر مقیمی پور 559
عدم برگزاری کلاسهای دکتر چوپانی 209
عدم برگزاری کلاسهای دکتر سلیمانیان 189
عدم برگزاری کلاسهای دکتر شاه حسینی 470
عدم برگزاری کلاسهای دکتر ولی محمدی 189
برگزاری کلاس توجیهی کلیه پروژه ها و کارآموزی و کارورزی دکتر اظهری 248
برگزاری کلاس توجیهی کلیه پروژه ها و کارآموزی و کارورزی دکتر پوریان 273
عدم برگزاری کلاس ساعت دوم روز یکشنبه دکتر کیان پور 237
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر منصور 137
عدم برگزاری کلاس ساعت اول روز یکشنبه دکتر کیان پور 181
عدم برگزاری کلاسهای دکتر عامل صادقی 135
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر موسوی 164
عدم برگزاری کلاسهای دکتر خدمتی 152
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر کلاهدوزی 146
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر یزدان نجاد 194
عدم برگزاری کلاسهای دکتر قدیری 153
عدم برگزاری کلاسهای دکتر باقری 159
عدم برگزاری کلاسهای دکتر شاه حسینی 231
برگزاری کلاس توجیهی کلیه پروژه ها و کارآموزی و کارورزی دکتر میناوند 204
تغییر زمان برگزاری کلاسهای دکتر میناوند در هفته پنجم آموزشی 294
برگزاری کلاسهای جبرانی خانم دکتر خدائی 157
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه کامپیوتر که پایان نامه اخذ نموده اند 149
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر اسدی عزیز آبادی 112