امروز سه شنبه, 20 آذر 1397 - Tue 12 11 2018

منو

امور کلاسها

عنوان کلیک ها
عدم برگزاری کلاسهای استاد شیرازی 105
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر منصور 89
عدم برگزاری کلاسهای دکتر ستارزاده 142
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر غیاثوند 154
عدم برگزاری کلاسهای دکتر عامل صادقی 210
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر باقرزاده در هفته دهم آموزشی 171
عدم برگزاری کلاسهای دکتر پوریان 175
عدم برگزاری کلاسهای دکتر علیخان پور 73
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر برق سوز 104
برگزاری کلاس جبرانی درس فقه 6 خانم دکتر اردلان 90
عدم برگزاری کلاسهای دکتر تلوری 79
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر خدایی 130
عدم برگزاری کلاسهای دکتر اظهری 190
عدم برگزاری کلاسهای استاد شیرازی 206
آخرین مهلت ارائه پروژه ، کارآموزی و سمینار 188
عدم برگزاری کلاسهای دکتر وحید عطایی صبح روز دوشنبه 21 آبان ماه 148
عدم برگزاری کلاسهای دکتر ستارزاده 180
برگزاری کلاس توجیهی کلیه پروژه ها و کارآموزی و کارورزی دکتر علیرضا عموعابدینی 104
عدم برگزاری کلاس ساعت اول روز شنبه 19 آبان ماه دکتر علیخان پور 198
برگزاری کلاسهای دکتر سپهری کیا 134
عدم برگزاری کلاسهای دکتر کاملی 160
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق خصوصی 113
عدم برگزاری کلاسهای دکتر ستارزاده 116
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر منصور 121
برگزاری کلاس جبرانی درس اصول فقه«1» 90
عدم برگزاری کلاسهای دکتر ناصری 101
عدم برگزاری کلاسهای دکتر مجتبی حاج علی 112
عدم برگزاری کلاسهای دکتر عامل صادقی 184
عدم برگزاری کلاسهای دکتر براتی 114
عدم‌برگزاری کلاس مقاومت«2» دکتر پورحمید 134
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر کلاهدوزی 178
عدم برگزاری کلاسهای دکتر صالحی 138
عدم برگزاری کلاسهای دکتر عامل صادقی 151
عدم برگزاری کلاسهای دکتر طریقت 97
عدم برگزاری کلاسهای دکتر پیری 85
برگزاری کلاسهای جبرانی خانم دکتر کاظمی جلیسه 187
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر باباپور 190
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر ذره پرور 123
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر اسدی عزیز آبادی 150
عدم برگزاری کلاسهای دکتر ترکمن 118
عدم برگزاری کلاسهای دکتر وحید شیخی 112
عدم برگزاری کلاسهای دکتر آرمان نیکو 94
عدم برگزاری کلاسهای دکتر یزدانی 125
عدم برگزاری کلاسهای دکتر یزدانی 114
عدم برگزاری کلاسهای دکتر نوبخت 169
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر اردلان 238
عدم برگزاری کلاسهای دکتر کیان پور 161
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر باقرزاده 167
عدم برگزاری کلاسهای دکتر یزدانی 144
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر باباپور 147