امروز چهارشنبه, 25 مهر 1397 - Wed 10 17 2018

منو

امور کلاسها

عنوان کلیک ها
عدم برگزاری کلاسهای دکتر فتحی 266
برگزاری امتحانات پایان ترم دروس آزمایشگاهی خانم دکتر جلیلوند 285
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر بشارت نیا 248
برگزاری امتحانات عملی و تحویل پروژه های دکتر ناصری 247
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر کلاهدوزی 272
برگزاری کلاس جبرانی استاد فرخی 246
برگزاری امتحانات میان ترم دروس خانم دکتر برق سوز 284
عدم برگزاری کلاسهای دکتر اظهری 361
عدم برگزاری کلاسهای استاد شیرازی 298
عدم برگزاری کلاسهای بعدازظهر دوشنبه خانم دکتر موسوی 330
عدم برگزاری کلاسهای بعدازظهر دوشنبه خانم دکتر احمدی جعفری 263
عدم برگزاری کلاسهای دکتر مرتضی قربانی 225
عدم برگزاری کلاسهای استاد شیرازی 330
برگزاری کلاسهای جبرانی دکتر لرک 247
قابل توجه دانشجویان درس پروژه تخصصی دکتر اظهری 252
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر حدادی 247
عدم برگزاری کلاسهای دکتر عامل صادقی 284
برگزاری امتحانات پایان ترم دروس کارگاهی استاد محمد واعظی 302
برگزاری امتحانات پایان ترم دروس آزمایشگاهی استاد مهدی عباسی 323
برگزاری امتحانات پایان ترم دروس آزمایشگاهی استاد احمد بهرامی 351
عدم برگزاری کلاسهای استاد جاهدی 358
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر فرخی 224
عدم برگزاری کلاسهای دکتر وحید شیخی 244
قابل توجه دانشجویانی که با استاد ستارزاده درس اخذ نموده اند 290
برگزاری آزمون شفاهی درس آموزش قرآن کریم استاد اسحقی مهماندوستی 255
برگزاری کلاسهای جبرانی دکتر رحمانیان 296
عدم برگزاری کلاسهای استاد زنگنه 226
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر کهندل 241
قابل توجه دانشجویانی که دروس آزمایشگاهی با استاد احمد بهرامی اخذ نموده اند. 239
عدم برگزاری کلاسهای استاد علی احمدی 222
عدم برگزاری کلاسهای دکتر میناوند 259
عدم برگزاری کلاسهای دکتر اظهری 228
عدم برگزاری کلاسهای دکتر پدرود 238
برگزاری کلاسهای جبرانی خانم دکتر مقیمی پور 264
عدم برگزاری کلاسهای دکتر رحمتی 204
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر فلاحتی نژاد 248
عدم برگزاری کلاسهای دکتر ولی محمدی 221
عدم برگزاری کلاسهای روز سه‌شنبه خانم دکتر خدائی 256
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر موسوی 236
عدم برگزاری کلاسهای بعدازظهر روز یکشنبه خانم دکتر بشارت نیا 278
عدم برگزاری کلاسهای دکتر سید افشین موسوی تومتری 273
عدم برگزاری کلاسهای دکتر عامل صادقی 284
عدم برگزاری کلاسهای دکتر کاظمی 250
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر کاظمی جلیسه 268
زمان تحویل پروژه ها و برگزاری امتحانات عملی خانم دکتر خسروی 227
عدم برگزاری کلاسهای دکتر شهبازی فر 249
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر قلی خانی فراهانی 241
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر جلیلوند 248
عدم برگزاری کلاسهای دکتر گلزاری 204
عدم برگزاری کلاسهای استاد سید حامد حسینی 222