امروز یکشنبه, 28 بهمن 1397 - Sun 02 17 2019

منو

امور کلاسها

عنوان کلیک ها
عدم برگزاری کلاسهای دکتر ستارزاده 163
برگزاری کلاس توجیهی کلیه پروژه ها و کارآموزی و کارورزی دکتر اظهری 151
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر موسوی 155
عدم برگزاری کلاس ساعت اول روز شنبه دکتر کیان پور 212
قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری با دکتر عموعابدینی درس سمینار اخذ نموده اند 238
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر کاظمی 134
عدم برگزاری کلاسهای دکتر گلزاری 143
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر کهندل 104
عدم برگزاری کلاسهای دکتر رحمتی 93
عدم برگزاری کلاسهای دکتر سید حامد حسینی 161
عدم برگزاری کلاسهای دکتر شاه حسینی 164
برگزاری امتحانات پایان ترم دروس آزمایشگاهی خانم دکتر عبدی 201
برگزاری کلاسهای جبرانی خانم دکتر خدایی 123
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر خدایی 109
برگزاری امتحان میان ترم درس محاسبات عددی خانم دکتر مقیمی پور 116
برگزاری امتحانات پایان ترم دروس کارگاهی دکتر واعظی 156
عدم‌برگزاری کلاسهای دکتر مهدوی راد 139
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر بهرامی 138
قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری با دکتر افشین یزدانی درس اخذ نموده اند 215
برگزاری امتحانات پایان ترم دروس آزمایشگاهی دکتر بهرامی 287
برگزاری امتحان میان ترم درس معادلات دیفرانسیل خانم دکتر برق سوز 205
عدم برگزاری کلاسهای دکتر فرشاد مهر 132
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر کاظمی 158
قابل توجه دانشجویانی که درس تکنولوژی جوش با دکتر زنگنه اخذ نموده اند 230
عدم برگزاری کلاسهای دکتر کاملی 199
عدم برگزاری کلاسهای دکتر سلیمانیان 128
عدم برگزاری کلاسهای استاد شیرازی 182
عدم برگزاری کلاسهای دکتر رضایی 151
عدم برگزاری کلاسهای دکتر باقری 129
عدم برگزاری کلاسهای دکتر طریقت 116
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر شعبانلو 174
عدم برگزاری کلاسهای دکتر ستارزاده 129
قابل توجه دانشجویانی که درس مقررات ملی با دکتر صالحی اخذ نموده اند. 188
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر باباپور 168
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر کلاهدوزی 185
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر علی نژاد 154
عدم برگزاری کلاسهای دکتر ابراری 103
عدم برگزاری کلاسهای دکتر مومنی 158
زمان تحویل موقت پروژه درس روستا«1» خانم دکتر اسدی 136
عدم برگزاری کلاسهای دکتر امامی 138
زمان تحویل موقت پروژه درس تمرین های معماری«2» خانم دکتر اسدی 146
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر مشایخی 170
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر کاظمی 107
برگزاری امتحانات میان ترم روز سه‌شنبه خانم دکتر مقیمی پور 142
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر فرخی 156
برگزاری امتحانات میان ترم روز دوشنبه خانم دکتر مقیمی پور 179
عدم برگزاری کلاسهای استاد شیرازی 150
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر منصور 137
عدم برگزاری کلاسهای دکتر ستارزاده 188
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر غیاثوند 208