امروز سه شنبه, 20 آذر 1397 - Tue 12 11 2018

منو

امور کلاسها

عنوان کلیک ها
تحویل پروژه درس هندسه ترسیمی 1359
محل برگزاری ژوژمان گروه معماری 1443
امتحانات آزمایشگاه استاد یزدانی 1203
کلاسهای جبرانی فیزیک 1 استاد عبدی 1188
عدم برگزاری کلاسهای استاد تکین شنبه 28 آذرماه 1355
آخرین مهلت تحویل پروژه تخصصی استاد ابراهیمی خواه 1271
امتحان آزمایشگاه مکانیک خاک استاد عباسی 1143
امتحان آزمایشگاه مقاومت مصالح استاد عباسی 1186
قابل توجه دانشجویان استاد پریسا موسوی نصر 1216
کلاس جبرانی سیستمهای اطلاعات استاد تاجیک 916
عدم برگزاری کلاسهای دکتر انصاری پنج شنبه 26 آذرماه 918
امتحان درس آزمایشگاه پایگاه داده استاد چوبینه 1034
کلاس مکانیک سیالات استاد خدمتی 910
عدم برگزاری کلاسهای خانم علی خانی چهارشنبه 25 آذرماه 1049
عدم برگزاری کلاسهای استاد خیریان سه شنبه 24 آذرماه 1259
کلاس جبرانی هندسه ترسیمی خانم خسروی 1091
عدم برگزاری کلاسهای دکتر اظهری سه شنبه 24 آذرماه 994
زمان برگزاری امتحان آزمایشگاه بتن استاد صدیقی 813
کلاسهای جبرانی استاد موسوی 854
قابل توجه دانشجویان استاد فتحی 967
کلاسهای جبرانی خانم درویشی 836
زمان برگزاری امتحان پایان ترم آزمایشگاه فیزیک 1 1128
تحویل درس درک و بیان 2 استاد شیدفر 991
کلاسهای حبرانی استاد شیدفر 909
کلاسهای جبرانی استاد فرشته پور محمد 1110
کلاس جبرانی مقاومت مصالح استاد محمدی مجد 822
کلاس جبرانی متره و براورد استاد پدرود 781
برگزاری کلاس جبرانی شیمی آلی 3 خانم درویشی 859
زمان برگزاری امتحان کارگاه شیشه گری استاد پریسا موسوی نصر 955
برگزاری کلاس جبرانی مکانیک خاک استاد پیمان نوری 878
قابل توجه دانشجویان آزمایشگاه شیمی استاد مددی 1048
برگزاری کلاس جبرانی استاد قره چایی چهارشنبه 18 آذرماه 1004
برگزاری کلاس جبرانی فولاد I و فولاد II استاد قدیمی 1278
زمان برگزاری امتحانات آز مقاومت و مکانیک خاک استاد حیدری 1257
عدم برگزاری کلاسهای استاد کیوان قدیمی دوشنبه 16 آذرماه 1082
عدم برگزاری کلاسهای استاد اشعری دوشنبه 16 آذرماه 870
زمان برگزاری امتحانات آز مقاومت و مکانیک خاک استاد عباسی 950
عدم برگزاری کلاسهای استاد آهوپای دوشنبه 16 آذرماه 1054
عدم برگزاری کلاسهای استاد خانم مقیمی پور دوشنبه 16 آذرماه 960
عدم برگزاری کلاسهای استاد بهارک موسوی دوشنبه 16 آذرماه 1372
کلاسهای جبرانی استاد سامان بیات 920
تاریخ امتحانات آزمایشگاه شیمی فیزیک استاد امید مرادی 1151
قابل توجه کلیه دانشجویان نیمسال سوم کارشناسی ارشد حسابداری و مدیریت 1148
امتحان آزمایشگاه استاد سامان بیات 1187
کلاس جبرانی صنایع غذایی- دکتر بهرامی 1037
زمان برگزاری امتحان آزمایشگاه مبانی الکترونیک 1287
قابل توجه دانشجویان استاد لیلا محمدی-کلاسهای جبرانی 836
عدم برگزاری کلاسهای استاد عمو عابدینی جمعه 13 آذرماه 1747
کلاس جبرانی مقاومت مصالح استاد علیرضا محمدی مجد 1817
کلاسهای جبرانی تکنولوژی پیشرفته روغن و فراوری ضایعات 1068