امروز سه شنبه, 30 بهمن 1397 - Tue 02 19 2019

منو

امور کلاسها

عنوان کلیک ها
عدم برگزاری کلاسهای استاد علی بهرمندپور 18 فروردین ماه 1757
عدم برگزاری کلاسهای استاد علی محمدی انوری 19 فروردین ماه 1423
عدم برگزاری کلاسهای استاد فرقدان چهارشنبه 18 فروردین ماه 2034
عدم برگزاری کلاسهای استاد نادی ابیانه سه شنبه 17 فروردین ماه 1489
عدم برگزاری کلاسهای استاد مهدی مرادی 895
عدم برگزاری کلاسهای خانم بنی هاشمی دوشنبه 16 فروردین ماه 1807
عدم برگزاری کلاسهای استاد مهدی مرادی یکشنبه 15 فروردین 1641
عدم برگزاری کلاسهای استاد شفیع الموتی یکشنبه 15 فروردین 1844
عدم برگزاری کلاسهای استاد راضی یکشنبه 15 فروردین ماه 1569
عدم برگزاری کلاسهای استاد ملک دوشنبه 16 فروردین ماه 816
عدم برگزاری کلاسهای استاد مانی یوسفی شنبه 14 فروردین ماه 1669
عدم برگزاری کلاسهای استاد فرازی مقدم شنبه 14 فروردین ماه 1150
قابل توجه دانشجویان استاد عمو عابدینی 1361
عدم برگزاری کلاسهای دکتر شاه حسینی روز جمعه 21 اسفندماه 1788
کلاسهای جبرانی استاد سارا فرشاد چهارشنبه 19 اسفندماه 2045
کلاسهای جبرانی استاد سهیلا عبدی 2101
عدم برگزاری کلاسهای استاد صفی الله عبدی چهارشنبه 19 اسفند ماه 922
عدم برگزاری کلاسهای استاد ابراهیمی خواه چهارشنبه 19 اسفند ماه 872
عدم برگزاری کلاسهای استاد کریم نیا چهارشنبه 19 اسفند ماه 778
عدم برگزاری کلاسهای استاد هما زرگر چهارشنبه 19 اسفند ماه 895
عدم برگزاری کلاسهای استاد پدرود سه شنبه 18 اسفندماه 1550
عدم برگزاری کلاسهای استاد ستارزاده سه شنبه 18 اسفندماه 1869
عدم برگزاری کلاسهای استاد کریم نیا دوشنبه 17 اسفندماه 1677
عدم برگزاری کلاسهای استاد ملک دوشنبه 17 اسفندماه 1557
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق 1789
عدم برگزاری کلاسهای استاد سینا حسینی فرد دوشنبه 17 اسفندماه 1884
کلاسهای جبرانی دکتر تلوری 1563
عدم برگزاری کلاسهای خانم شادی خسروی دوشنبه 17 اسفندماه 1590
عدم برگزاری کلاسهای استاد کریم نیا چهارشنبه 12 اسفند ماه 1570
عدم برگزاری کلاسهای استاد عرب چهارشنبه 12 اسفند ماه 918
عدم برگزاری کلاسهای خانم باقرزاده چهارشنبه 12 اسفند ماه 910
عدم برگزاری کلاسهای خانم جواهریان 9 و 10 اسفندماه 1694
عدم برگزاری کلاسهای دکتر جوانمرد 13 و 14 اسفندماه 1739
عدم برگزاری کلاسهای استاد سید امیر حسینی یکشنبه 9 اسفندماه 1903
عدم برگزاری کلاسهای استاد عمو عابدینی شنبه 8 اسفند ماه 1890
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر مقدس چهارشنبه 5 اسفندماه 1684
عدم برگزاری کلاسهای خانم سید حسینی دوشنبه 3 اسفندماه 1025
عدم برگزاری کلاسهای استاد رامندی سه شنبه 4 اسفندماه 919
عدم برگزاری کلاسهای استاد ملک دوشنبه 3 اسفندماه 1626
عدم برگزاری کلاسهای خانم مددی دوشنبه 3 اسفندماه 829
عدم برگزاری کلاسهای دکتر تلوری جمعه 30 بهمن ماه 1086
عدم برگزاری کلاسهای دکترعامل صادقی جمعه 30 بهمن ماه 1875
عدم تشکیل کلاسهای دکتر موسایی 1075
عدم برگزاری کلاسهای دکتر شاه حسینی 23 بهمن ماه 1740
عدم برگزاری کلاس خانم سهیلا عبدی 2145
عدم برگزاری کلاسهای استاد خانم آزاده خدایی یکشنبه 18 بهمن ماه 2219
کلاسهای جبرانی استاد محرمی 1526
کلاسهای جبرانی طرح های توسعه مدیریت اجرایی استاد امجدیان 1218
تحویل پروژه درس هندسه ترسیمی 1404
محل برگزاری ژوژمان گروه معماری 1478