امروز دوشنبه, 27 خرداد 1398 - Mon 06 17 2019

منو

امور کلاسها

عنوان کلیک ها
عدم برگزاری کلاسهای استاد شادی خسروی 829
عدم برگزاری کلاسهای جبرانی پنج شنبه دکتر شاهسوندی و دکتر نواری 759
عدم برگزاری کلاسهای دکتر کنعانی 766
کلاسهای جبرانی دکتر میرحبیب حسینی 690
برگزاری کلاسهای دکتر فرشته پور محمد 956
برگزاری کلاسهای جبرانی دکتر مجتبی فرهمندیان 910
عدم برگزاری کلاسهای استاد پورمحمد 866
کلاسهای جبرانی دکتر شبنم اتحاد 814
امتحانات میان ترم استاد آقاجانی 792
عدم برگزاری کلاس دکتر خدمتی 831
عدم برگزاری کلاسهای دکتر عابدینی 850
کلاسهای جبرانی استاد نسترن سلیمانی 791
امتحان پایان ترم آز بتن استاد جاهدی 762
برگزاری امتحانات پایان ترم استاد داوری 1100
برگزاری امتحان درس مصالح ساختمانی استاد جلیلی 829
عدم برگزاری کلاسهای دکتر زینب اصغری 1162
امتحان تاسیسات برقی مهندس فتحی 803
عدم برگزاری کلاسهای استاد کیانپور 830
عدم برگزاری کلاسهای استاد شریفی 829
عدم برگزاری کلاسهای دکتر شاه حسینی 994
عدم برگزاری کلاسهای استاد حاج میر صادقی 786
برگزاری با تاخیر کلاسهای استاد معرفت جلیلی 861
عدم برگزاری کلاسهای دکتر شاهسوندی 757
عدم برگزاری کلاسهای دکتر نواری 850
عدم برگزاری کلاسهای دکتر امید خبیری 744
عدم برگزاری کلاسهای دکتر عامل صادقی 938
عدم برگزاری کلاسهای استاد مقیمی پور 852
عدم برگزاری کلاسهای دکتر فرهمندیان 876
عدم برگزاری کلاسهای استاد فرقدان 721
عدم برگزاری کلاسهای دکتر شاهسوندی 829
عدم برگزاری کلاس های استاد خسروی 742
عدم برگزاری کلاس های استاد پدرود 877
عدم برگزاری کلاسهای استاد شهبازی فر 765
برگزاری کلاس های استاد شریفی 876
عدم برگزاری کلاسهای استادخدایی 858
عدم برگزاری کلاسهای استاد سلیمانی 888
عدم برگزاری کلاس های دکتر نجار زاده 770
برگزاری کلاس استاد میناوند روز دوشنبه 95/09/01 872
عدم برگزاری کلاسهای استاد ملک 1006
برگزاری کلاسهای جبرانی استاد پورمحمدمورخ۹۵/۸/۲۵ 940
عدم برگزاری کلاسهای استاد شاکری مورخ ۹۵/۹/۱ 797
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر بیداریان پنجشنبه 29 مهرماه 988
زمان برگزاری کلاسهای توجیهی دکتر اظهری 1080
عدم برگزاری کلاسهای استاد آقاجانی چهارشنبه 6 مردادماه 871
کلاس جبرانی مقاومت مصالح 1 استاد نجفی 813
عدم برگزاری کلاسهای استاد پدرود یکشنبه 3 مردادماه 861
جلسه توجیهی پروژه فولاد، پروژه بتن، پروژه تخصصی استاد میناوند 1131
جلسه توجیهی پروژه فولاد و کاراموزی، استاد راضی 974
عدم برگزاری کلاس تاریخ و تمدن اسلامی استاد فرشته محمدی چهارشنبه 30 تیرماه 782
تحویل پروژه راهسازی استاد صفا سه شنبه 24 تیرماه 841