امروز چهارشنبه, 25 مهر 1397 - Wed 10 17 2018

منو

امور کلاسها

عنوان کلیک ها
عدم برگزاری کلاسهای خانم آزاده خدایی روز یکشنبه 3 آبان ماه 2170
عدم برگزاری کلاسهای استاد گل محمدی روز چهارشنبه 6 آبان ماه 1932
عدم برگزاری کلاسهای استاد مازیار قندیان روز یکشنبه 3 آبان ماه 1366
عدم برگزاری کلاسهای خانم واقفی روز چهارشنبه 29 مهرماه 1521
عدم برگزاری کلاسهای خانم سید حسینی روز یکشنبه 3 آبان ماه 1160
عدم برگزاری کلاسهای استاد خانم مشایخی روز یکشنبه 3 آبان ماه 1332
عدم برگزاری کلاسهای استاد طباطبایی روز چهارشنبه 29 مهرماه 2000
عدم برگزاری کلاسهای استاد پور حمید امروز 28 مهرماه 2285
عدم برگزاری کلاسهای استاد سامان بیات روز یکشنبه 3 آبان ماه 2149
عدم برگزاری کلاسهای استاد سید حسام حسینی روز سه شنبه 28 مهرماه 2231
کلاسهای جبرانی استاد موسوی 2592
قابل توجه دانشجویان رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد 2044
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر مقدس روز یکشنبه 26 مهرماه 1577
عدم برگزاری کلاسهای استاد افتخاری روز جمعه 24 مهرماه 1510
قابل توجه دانشجویان دکتر اظهری 2197
عدم برگزاری کلاسهای استاد خانم عطیه یزدی روز چهارشنبه 22 مهرماه 1855
عدم برگزاری کلاسهای استاد خانم رحمانی روز چهارشنبه 22 مهرماه 1460
عدم برگزاری کلاسهای استاد حمید اشعری روز دوشنبه 27 مهرماه 2649
عدم برگزاری کلاسهای استاد ستارزاده روز سه شنبه 21 مهرماه 2427
رسم فنی و نقشه کشی ساختمان استاد ابیانه 3439
کلاسهای جبرانی دکتر عامل صادقی 2670
عدم برگزاری کلاسهای استاد ستارزاده یکشنبه 19 مهرماه 2374
کلاس ترجمه انفرادی 1 ,استاد کهرنگی 1411
جلسه توجیهی پروژه سمینار و کاراموزی استاد تکین 1340
درس تمرین های معماری استاد شادی خسروی 1384
عدم برگزاری کلاسهای استاد قصیری پنج شنبه 16 مهرماه 1304
عدم برگزاری کلاسهای استاد عبدی روز چهارشنبه 15/7/94 1354
عدم برگزاری کلاسهای استاد حضرتی روز چهارشنبه 15 مهرماه 2125
عدم برگزاری کلاسهای استاد ستار صالحی روز دوشنبه 20 مهرماه 3301
عدم برگزاری کلاسهای دکتر اظهری 2797
عدم برگزاری کلاسهای خانم شیدفر روز یکشنبه 12/7/94 2567
عدم برگزاری کلاسهای استاد جعفری روز یکشنبه 12/7/94 2263
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق 3039
قابل توجه دانشجویان درس طراحی فنی 2245
قابل توجه دانشجویان کارشناسی مهندسی عمران 4634
عدم برگزاری کلاس های استاد باقری 94/05/22 4702
کلاس اصول محاسبات شیمی صنعتی استادکاظمی 2660