امروز شنبه, 26 آبان 1397 - Sat 11 17 2018

منو

امور کلاسها

عنوان کلیک ها
عدم برگزاری کلاسهای استاد قاسم فرشادمهر ,چهارشنبه 6 آبان ماه 1215
عدم برگزاری کلاسهای استاد عمو عابدینی روز سه شنبه 5 آبان ماه 2201
عدم برگزاری کلاسهای استاد درویشی روز یکشنبه 3 آبان ماه 2099
عدم برگزاری کلاسهای استاد خانم مشایخی روز دوشنبه 4 آبان ماه 1930
عدم برگزاری کلاسهای خانم آزاده خدایی روز یکشنبه 3 آبان ماه 2185
عدم برگزاری کلاسهای استاد گل محمدی روز چهارشنبه 6 آبان ماه 1947
عدم برگزاری کلاسهای استاد مازیار قندیان روز یکشنبه 3 آبان ماه 1389
عدم برگزاری کلاسهای خانم واقفی روز چهارشنبه 29 مهرماه 1540
عدم برگزاری کلاسهای خانم سید حسینی روز یکشنبه 3 آبان ماه 1172
عدم برگزاری کلاسهای استاد خانم مشایخی روز یکشنبه 3 آبان ماه 1348
عدم برگزاری کلاسهای استاد طباطبایی روز چهارشنبه 29 مهرماه 2019
عدم برگزاری کلاسهای استاد پور حمید امروز 28 مهرماه 2303
عدم برگزاری کلاسهای استاد سامان بیات روز یکشنبه 3 آبان ماه 2167
عدم برگزاری کلاسهای استاد سید حسام حسینی روز سه شنبه 28 مهرماه 2246
کلاسهای جبرانی استاد موسوی 2608
قابل توجه دانشجویان رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد 2063
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر مقدس روز یکشنبه 26 مهرماه 1588
عدم برگزاری کلاسهای استاد افتخاری روز جمعه 24 مهرماه 1524
قابل توجه دانشجویان دکتر اظهری 2214
عدم برگزاری کلاسهای استاد خانم عطیه یزدی روز چهارشنبه 22 مهرماه 1882
عدم برگزاری کلاسهای استاد خانم رحمانی روز چهارشنبه 22 مهرماه 1478
عدم برگزاری کلاسهای استاد حمید اشعری روز دوشنبه 27 مهرماه 2665
عدم برگزاری کلاسهای استاد ستارزاده روز سه شنبه 21 مهرماه 2443
رسم فنی و نقشه کشی ساختمان استاد ابیانه 3473
کلاسهای جبرانی دکتر عامل صادقی 2685
عدم برگزاری کلاسهای استاد ستارزاده یکشنبه 19 مهرماه 2389
کلاس ترجمه انفرادی 1 ,استاد کهرنگی 1432
جلسه توجیهی پروژه سمینار و کاراموزی استاد تکین 1356
درس تمرین های معماری استاد شادی خسروی 1408
عدم برگزاری کلاسهای استاد قصیری پنج شنبه 16 مهرماه 1319
عدم برگزاری کلاسهای استاد عبدی روز چهارشنبه 15/7/94 1374
عدم برگزاری کلاسهای استاد حضرتی روز چهارشنبه 15 مهرماه 2139
عدم برگزاری کلاسهای استاد ستار صالحی روز دوشنبه 20 مهرماه 3322
عدم برگزاری کلاسهای دکتر اظهری 2816
عدم برگزاری کلاسهای خانم شیدفر روز یکشنبه 12/7/94 2579
عدم برگزاری کلاسهای استاد جعفری روز یکشنبه 12/7/94 2276
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق 3056
قابل توجه دانشجویان درس طراحی فنی 2260
قابل توجه دانشجویان کارشناسی مهندسی عمران 4649
عدم برگزاری کلاس های استاد باقری 94/05/22 4737
کلاس اصول محاسبات شیمی صنعتی استادکاظمی 2703