امروز یکشنبه, 04 اسفند 1398 - Sun 02 23 2020

منو

رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت -کلیه مقاطع

مقطعلیست رشته ها
کاردانی پیوسته

کامپیوتر- نرم افزار

ساختمان – کارهای عمومی ساختمان (چارت)

نقشه کشی معماری- معماری (چارت)

کاردانی ناپیوسته

علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر

کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان

معماری

کاردان فنی صنایع غذایی

کارشناسی پیوسته

فقه و حقوق اسلامی

شیمی کاربردی

مهندسی سخت افزار کامپیوتر

مهندسی عمران (چارت)

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی کامپیوتر نرم افزار

کارشناسی پیوسته صنایع غذایی (چارت)

کارشناسی ناپیوسته

مترجمی زبان انگلیسی

مهندسی اجرایی عمران (چارت)

مهندسی تکنولوژی سیستم های سخت افزاری رایانه ای

مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر

مهندسی تکنولوژی نقشه برداری (چارت)

مهندسی علوم و صنایع غذایی (چارت)

کارشناسی ارشد

الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی

حسابداری

حقوق بین الملل

حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق خصوصی

حقوق عمومی

مدیریت اجرایی

مدیریت شهری

مدیریت صنعتی

مدیریت فناوری اطلاعات

شیمی- شیمی تجزیه

علوم و فناوری نانو- نانو شیمی

مهندسی عمران- مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

مهندسی عمران- مهندسی سازه

مهندسی عمران – مهندسی مدیریت ساخت (چارت)

مهندسی کامپیوتر نرم افزار 

مهندسی کاپیوتر- هوش مصنوعی

مهندسی معماری

علوم و صنایع غذایی-فناوری مواد غذایی (چارت)