امروز پنج شنبه, 27 مهر 1396 - Thu 10 19 2017

منو

رشته های تحصیلی

رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت -کلیه مقاطع

مقطعلیست رشته ها
کاردانی پیوسته

کامپیوتر- نرم افزار

ساختمان – کارهای عمومی ساختمان

نقشه کشی معماری- معماری

کاردانی ناپیوسته

علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر

کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان

معماری

کاردان فنی صنایع غذایی

کارشناسی پیوسته

فقه و حقوق اسلامی

شیمی کاربردی

مهندسی سخت افزار کامپیوتر

مهندسی عمران

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی کامپیوتر نرم افزار

کارشناسی پیوسته صنایع غذایی

کارشناسی ناپیوسته

مترجمی زبان انگلیسی

مهندسی اجرایی عمران

مهندسی تکنولوژی سیستم های سخت افزاری رایانه ای

مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر

مهندسی تکنولوژی نقشه برداری

مهندسی علوم و صنایع غذایی

کارشناسی ارشد

الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی

حسابداری

حقوق بین الملل

حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق خصوصی

حقوق عمومی

مدیریت اجرایی

مدیریت شهری

مدیریت صنعتی

مدیریت فناوری اطلاعات

شیمی- شیمی تجزیه

علوم و فناوری نانو- نانو شیمی

مهندسی عمران- مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

مهندسی عمران- مهندسی سازه

مهندسی عمران – مهندسی مدیریت ساخت

مهندسی کامپیوتر نرم افزار 

مهندسی کاپیوتر- هوش مصنوعی

مهندسی معماری

مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی