امروز شنبه, 27 مهر 1398 - Sat 10 19 2019

منو

اطلاعیه مهم : حذف دروس دانشجویان با غیبت بیش از 3 جلسه

نظر به پایان هفته سوم آموزشی،نسبت به حذف دروس دانشجویانی که تا انتهای هفته سوم آموزشی،در کلاسها حضور نداشتند ، اقدام خواهد شد.

لازم به ذکر است مطابق ماده 32 آیین نامه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، غيبت موجه دانشجو در بيش از سه شانزدهم ساعات هر يک از دروس نظري؛ عملي يا نظري–عملي، کارآموزي و کارورزي در طول نيمسال موجب حذف آن درس مي شود.

 

معاونت آموزشی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

واحد صفادشت