امروز سه شنبه, 30 آبان 1396 - Tue 11 21 2017

منو

قابل توجه دانشجویان متقاضی "تخفیف دانشجویی"

دانشجویانی که دارای شرایط استفاده از تخفیف شهریه دانشجویی می باشند ، 

می توانند در نیمسال اول سال تحصیلی از 15 مهر ماه تا 30 آبان ماه و در نیمسال دوم سال تحصیلی از اول اسفند ماه تا 31 فروردین ماه با ارائه مدارک مربوطه به امور دانشجویی مراجعه نمایند.

تذکرات:

1-دو دانشجو حتما باید دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی باشند.

2-به دانشجویانی که در نیمسال قبل مشروط شده اند ، تخفیف تعلق نمی گیرد.

3-به دانشجوی میهمان تخفیف تعلق نمی گیرد.

4-به دانشجویانی که کل شهریه انها توسط نهاد ها و یا ارگان ها پرداخت می شود ، تخفیف تعلق نمی گیرد.

5-به دانشجویان متاهل تخفیف دو دانشجویی تعلق نمی گیرد مگر دانشجویانی که همسر یا فرزند آنان نیز دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی باشند.

مدارک لازم جهت تخفیف دو دانشجویی:

1-اصل گواهی اشتغال به تحصیل ترم جاری دانشجوی واحد دیگر

2- همراه داشتن اصل شناسنامه دانشجویان وتصویر تمام صفحات شناسنامه هر دو دانشجو

3- تکمیل فرم تخفیف دانشجویی ( دانلود فرم تخفیف)