امروز یکشنبه, 30 دی 1397 - Sun 01 20 2019

منو

زمانبندی ثبت نام با تاخیر نیمسال اول 96-95

کلیه دانشجویان کاردانی،کارشناسی و کارشناسی ارشد که موفق به انتخاب واحد تا این تاریخ نشده اند،می توانند مطابق جدول زمانبندی زیر نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند.

بدیهی است این تاریخ به هیچ عنوان تمدید نمیشود و مسئولیت عدم انتخاب واحد بر عهده دانشجو میباشد.