امروز دوشنبه, 09 اسفند 1395 - Mon 02 27 2017

منو

قابل توجه اساتید محترم مدعو

با توجه به اینکه دومین پرداخت(7جلسه)حق الزحمه نیمسال دوم 95-94 اساتید محترم واریز گردیده است، لذا از اساتیدی که دومین پرداخت به حساب آنها واریز نشده است ، خواهشمند است جهت بررسی علت عدم پرداخت هرچه سریعتر به کارگزینی هیات علمی واحد مراجعه نمایند.

شایان ذکر است دومین پرداخت به آندسته از اساتیدی پرداخت شده است که اوراق امتحانی خود را به دایره امتحانات و فرم قرارداد حق التدریس 2-95-94 را تحویل کارگزینی هیات علمی داده اند.

کارگزینی هیات علمی واحد

تقویم آموزشی نیمسال دوم 1396-1395

  • ثبت نام و انتخاب واحد: 5 بهمن الی 10 بهمن 1395
  • شروع نیمسال: 13 بهمن ماه 1395
  • حذف و اضافه: 17 الی 19 بهمن ماه 1395
  • پایان نیمسال: 11 خرداد 1396
  • برگزاری امتحانات: 16 الی 31 خرداد 1396