امروز یکشنبه, 30 دی 1397 - Sun 01 20 2019

منو

قابل توجه اساتید محترم مدعو

با توجه به اینکه دومین پرداخت(7جلسه)حق الزحمه نیمسال دوم 95-94 اساتید محترم واریز گردیده است، لذا از اساتیدی که دومین پرداخت به حساب آنها واریز نشده است ، خواهشمند است جهت بررسی علت عدم پرداخت هرچه سریعتر به کارگزینی هیات علمی واحد مراجعه نمایند.

شایان ذکر است دومین پرداخت به آندسته از اساتیدی پرداخت شده است که اوراق امتحانی خود را به دایره امتحانات و فرم قرارداد حق التدریس 2-95-94 را تحویل کارگزینی هیات علمی داده اند.

کارگزینی هیات علمی واحد