امروز چهارشنبه, 30 مرداد 1398 - Wed 08 21 2019

منو

اطلاعیه مهم : نحوه دریافت کارت ورود به جلسه امتحان

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند،دریافت کارت ورود به جلسه امتحان فقط ازطریق پورتال دانشجویی ازتاریخ 5/10/95 لغایت 14/10/95 امکان پذیرمی باشد.

دانشجویانی که به هردلیل موفق به دریافت کارت نشوند باید در اولین فرصت ممکن به صورت حضوری به دانشگاه مراجعه نمایند.

تذکرات مهم :

- کارت ورودبه جلسه امتحانی فقط ازطریق پورتال دانشجویی ودرتاریخهای مشخص شده ارائه خواهدشد مجدداًتاکیدمی گرددروزامتحان به هیچ عنوان کارت صادرنمی شود.

- به همراه داشتن کارت ورودبه جلسه امتحان جهت شرکت درکلیه امتحانات الزامی می باشد.