امروز شنبه, 29 دی 1397 - Sat 01 19 2019

منو

زمان برگزاری آزمون های لغو شده در پی ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی

به دنبال ارتحال آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و لغو امتحانات دانشگاه‌ها در روزهای 21،20 و 22 دی‌ماه، زمان جدید برگزاری آن امتحانات به شرح ذیل اعلام میگردد.

1- کلیه امتحانات تاریخ 20/10/1395 در تاریخ 2/11/1395 برابر همان ساعات قبلی برگزار خواهند شد.

2- کلیه امتحانات تاریخ 21/10/1395 در تاریخ 3/11/1395 برابر همان ساعات قبلی برگزار خواهند شد.

3- کلیه امتحانات تاریخ 22/10/1395 در تاریخ 4/11/1395 برابر همان ساعات قبلی برگزار خواهند شد.

 

 

معاونت آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت