امروز سه شنبه, 24 تیر 1399 - Tue 07 14 2020

منو

دکتر سید عباس کاظمی - دکتری مدیریت دولتی

دکتر سیدعباس کاظمی

دکتری مدیریت دولتی

مرتبه علمی: استادیار

 

1. سوابق تحصیلاتی :

- کارشناسی مدیریت دولتی                                    دانشگاه شهید بهشتی                    تاریخ اخذ مدرک:  1381 

- کارشناسی ارشد مدیریت دولتی                           دانشگاه علامه طباطبایی                 تاریخ اخذ مدرک:  1384

(موضوع پایان نامه: اجرای خط مشی عمومی)

- دکتری مدیریت دولتی                                          دانشگاه علامه طباطبایی                تاریخ اخذ مدرک:  1389

موضوع رساله دکتری: طراحی مدلی برای تدویه و اجرای برنامه های اصلاح و بهبود نظام اداری در ایران

2.  سوابق تدریس :

- مدرس موسسه آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی(1393-1394)

- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

- مدرس دانشگاه کاشان(مقطع کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و کارآفرینی از سال 92)

- عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور واحد چادگان(درقالب طرح سربازی خاتمه یافته درتاریخ4/7/93)

- مدرس دانشگاه پیام نور دلیجان(مقطع کارشناسی ارشد)

- مدرس دانشگاه پیام نور آران و بیدگل(از سال 1386)

- مدرس دانشگاه علمی – کاربردی(از سال 1387)

- تدریس دوره آموزشی انگیزش در بانک ملت(تهران)

- تدریس دوره ¬های رفتارسازمانی در بانک ملی استان اصفهان

- تدریس دوره های کارتیمی و اصول سرپرستی در شرکت هامون نایزه کاشان

- تدریس دوره های اصول سرپرستی و رفتار سازمانی در اداره تعاون کاشان

- تدریس دوره آموزشی پرورش کارکنان در مجتمع گاز پارس جنوبی

- راهنمایی و مشاوره بالغ بر 30 پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی

3. سوابق پژوهشی :

- همکار اصلی در پروژه انگیزش به سرپرستی دکتر شمس السادات زاهدی در مجتمع گاز پارس جنوبی 

- همکار اصلی در طرح بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان آب و فاضلاب استان اصفهان

- همکار اصلی در طرح  آسیب شناسی سازمانی در شرکت خدمات اکتشاف نفت به سرپرستی دکتر محمد علی حقیقی

- همکاری در تدوین چشم انداز شهر کاشان

- همکار اصلی در طرح سنجش رضایت شغلی کارکنان دانشگاه کاشان

- همکار اصلی در طراحی نظام مدیریت منایع انسانی در شهرداری آران و بیدگل

- مجری طرح تدوین نظام ارزیابی عملکرد صندوق توسعه ملی(درحال اجرا)

4. سوابق اجرایی :

- بمسئول برنامه ریزی و ارتقاء کیفی رشته های مدیریت دولتی، بازرگانی و صنعتی در دانشگاه پیام نور ( واحد آران وبیدگل)

- عضو شورای کارآفرینی دانشگاه پیام نور استان اصفهان

5. مقاله ها :

- محمودی میمند،م،شیره پز آرانی،ع ،نوابی،م و کاظمی بیدگلی،سیدعباس(1392)، شناسایی عوامل موثر بر اعتماد عام گرایانه در سازمان ها (مطالعه موردی : سازمان های دولتی و عمومی شهرستان کاشان)، پژوهشنامه مدیریت تحول سال پنجم بهار و تابستان 1392 شمارة 9

- فقیهی، ابوالحسن، کاظمی بیدگلی،سیدعباس(1393)،مدلی برای تدوین و اجرای برنامه¬های اصلاح و بهبود نظام اداری در ایران،فصلنامه علوم مدیریت ایران،سال نهم، شماره 34، تابستان 1393، ص 1-24

- شریف زاده،فتاح،کاظمی بیدگلی،سیدعباس(1387)،بررسی تاثیر عامل سازمان و مدیریت بر اجرای خط مشی توسعه ی کمی و کیفی دوره های دکتری ،فصلنامه ی مطالعات مدیریت ، شماره 57، ص 53-85

- زاهدی ، ش،کاظمی بیدگلی، سیدعباس،ملکی،ا و علیزاده،م(1388)، بررسی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی و ارائه راهکارهای علمی – کاربردی، فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت ، سال سوم، شماره 7،تابستان 1388، ص121-140

- پورمسعود،م، حقیقی،م ع، کاظمی بیدگلی،سیدعباس(1394)، بررسی تاثیر اهرم مالی از طریق بدهی برجریان وجوه نقد در صنایع فرش ماشینی در مناطق کاشان و آران و بیدگل، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت،اقتصاد و مهندسی صنایع

- شیره پز،ع، حاجی، ح، کاظمی بیدگلی،سیدعباس و قاسمی نیاسر، م(1389)،ارائه الگوی استراتژی توسعه ناحیه¬ای برای تحقق چشم¬انداز کشور(تجربه تدوین استراتژی توسعه ناحیه کاشان)، پنجمین کنفرانس بین¬المللی مدیریت استراتژیک و عملکرد 

- امینی، م،شیره پز،ع و کاظمی بیدگلی،سیدعباس()،سیاستگذاری توسعه کیفی آموزش عالی در ایران،همایش ملی آموزش در ایران 1404 درقالب سخنرانی

- زاهدی، شمس¬السادات، کاظمی بیدگلی،سیدعباس و آقایی،روح ا...(1389).تامین نیازهای کارکنان پیش¬نیاز ارتقای بهره¬وری نیروی انسانی در سازمان، مقاله ارائه شده در دومین همایش ملی توسعه پایدار، یکپارچه و دانایی محور منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 

- شیره پز،ع،کاظمی بیدگلی،سیدعباس،نمکی،م و نوابی،م(1390)، استراتژی تحول جایگاه شهرداری به نهادی اجتماعی، نخستین همایش علمی شهرداری به منزله نهاد اجتماعی، بهمن ماه 1390

- Abbas Kazemi  & Narges GHasemzade(2015), Performance evaluation of Arak medical science university using EFQM model, VISI Jurnal Akademik, 9 (2015), 105-108

 

6.تالیف و ترجمه:

-  علیزاده،م، کاظمی بیدگلی،سیدعباس و بهرامی،ح (1391)،مدیریت منابع انسانی در سازمان پروژه¬محور(ترجمه)، انتشارات ترمه، 1391 (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN THE PROJECT-ORIENTED ORGANIZATION)

- بهرامی،ح ، علایی،ر، کاظمی بیدگلی،سیدعباس و رحمانی،ا(1393)، مدیریت توسعه و تحول سازمانی(مفاهیم،نظریه ها،کاربرد)،بهتاپژوهش،1393 (Organization Development   نوشته V.G.Kondalkar)

 

 

مجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید