امروز جمعه, 03 ارديبهشت 1400 - Fri 04 23 2021

منو

مسعود هماپور-دکتری علوم و صنایع غذایی

دکتر مسعود هماپور 

سوابق تحصیلی:

کارشناسی: علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات1378

کارشناسی ارشد: علوم و صنایع غذایی دانشگاه تهران 1383

دکتری علوم و صنایع غذایی. دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات

سوابق شغلی:

مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای- آموزشکده کشاورزی شهریار

مدرس و مدیر گروه دپارتمان صنایع غذایی آموزشگاه عالی آزاد پارسه

عضو کمیته تخصصی تالیف کتب وزارت آموزش و پرورش

داور جشنواره کتاب های رشد

تالیفات:

کتاب شیمی مواد غذایی-انتشارات پارسه 1391

کتاب تکنولوژی مواد غذایی-انتشارات پارسه-دو جلد 1391

کتاب زبان تخصصی صنایع غذایی-انتشارات پارسه.  1391

مقالات: 

بررسی ویزگی های فیزیکی و شیمیایی دو رقم زیتون زرد و روغنی در دو شهر شیراز و کازرون فارس (علمی پژوهشی) مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران

“Chemical properties  of virgin olive oil from Iranian cultivars grown in Fadak and Gilvan regions”2014 ., GrasasyAceites

 

مجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید