امروز جمعه, 03 ارديبهشت 1400 - Fri 04 23 2021

منو

سپیده بهرامی-دکتری علوم و صنایع غذایی

دکتر سپیده بهرامی

سوابق تحصیلی

کارشناسی: صنایع غذایی-کنترل کیفی از دانشگاه شهیدبهشتی 

کارشناسی ارشد: مهندسی کشاورزی-صنایع غذایی از دانشگاه صنعتی اصفهان 

دکتری: علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات         

مقالات

بررسی اثر رقم گندم، درجه استحصال، دما و زمان پخت بر خواص رئولوژیکی خمیر و خواص حسی نان طی نگهداری. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان. 1383.

نانوتکنولوژی و کاربردهای آن. رشدآموزش فنی و حرفه ای. 1388.

Reducing sugar beet storage losses by polymeric films containing phase change materials. Sugar tech. 2015.

Agricultural Crop Storage with Covers Containing Phase Change Materials. Innovations in Food Packaging, Shelf Life and Food Safety, 2015, Germany.

بررسی اثر نوع گندم و درجه استحصال آرد بر بافت و خواص ارگانولپتیک نان تافتون. هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. 1383.

تاثیر کاربرد نانو درات در کاهش ضایعات ناشی از آفات در سیلوهای نگهداری محصولات کشاورزی. همایش ملی نیم قرن مصرف آفت کش ها در ایران. 1388.

تاثیر کاربرد نانوذرات در کاهش ضایعات نگهداری چغندرقند. سی و دومین دوره سمینارهای سالانه کارخانه های قند و شکر ایران. 1388.

مقایسه روش¬های تلقیح Pythium aphanidermatum و اعمال تیمار دی¬اکسیدتیتانیوم جهت کنترل پوسیدگی ریشه چغندرقند. دوازدهمین همایش دانش آموختگان نانو. 1391.

مقایسه روش¬های تلقیح Pythium aphanidermatum و اعمال تیمار نانونقره جهت کنترل پوسیدگی ریشه چغندرقند. اولین کنفرانس ملی نانوفناوری و کاربرد آن در کشاورزی و منابع طبیعی.1391.

بررسی تاثیرترکیبات ضدمیکروب بر Pythium aphanidermatum عامل اصلی پوسیدگی ریشه چغندرقند. ششمین همایش ملی بررسی ضایعات کشاورزی. 1392.

تاثیر نانوترکیبات حاوی کیتوزان بر پوسیدگی ریشه چغندرقند در سیلو. همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی. 1394.

تاثیر نانوترکیبات حاوی کیتوزان بر عوامل پوسیدگی ریشه چغندرقند در شرایط آزمایشگاهی. همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی. 1394.

استفاده از پوشش های حاوی موادتغییرفازدهنده جهت کاهش ضایعات نگهداری محصولات کشاورزی. همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی. 1393.

کاهش ضایعات نگهداری چغندرقند با استفاده از موادتغییرفازدهنده. کارگاه آموزشی هفته پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت. 1393.

بررسی خواص آنتی اکسیدانی و آنتی موتاژنی چای. اولین همایش بین المللی چای. 1378.

سوابق آموزشی:

مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای- آموزشکده کشاورزی شهریار از سال 1384.

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس از سال 1385.

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت از سال 1392.

سوابق اجرایی: 

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان واحد صفادشت از 1393.

پروژه های تحقیقاتی:

بررسی انواع روشهای نگهداری و سیلوگذاری گندم. موسسه تحقیقاتی اندیشه و عمل. 1383

کاربرد نانوذرات در کاهش ضایعات نگهداری چغندرقند. موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، بخش تکنولوژی چغندرقند. 1388.

افتخارات

کسب عنوان استاد نمونه آموزشکده کشاورزی شهریار - دانشگاه فنی و حرفه ای سال های 1386 و 1392.

 

مجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید