امروز جمعه, 03 ارديبهشت 1400 - Fri 04 23 2021

منو

دکتر مریم مقدس-دکتری تخصصی شیمی آلی

خانم دکتر مریم مقدس

مدیر گروه شیمی کاربردی مقطع کارشناسی

مدیر گروه شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت

سوابق تحصیلی

-کارشناسی شیمی محض، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، سال 1383

-کارشناسی ارشد شیمی آلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، سال 1386

عنوان پایان نامه : جداسازی ایزومرهای سیس و ترانس آمین های به دست آمده  از:   2- (1- سیکلوهگزنیل) سیکلوهگزانون و 1- ( 2- اکسو سیکلو هگزیل) 2،1- سیکلو هگزان دی ال

-دکتری تخصصی شیمی آلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، سال 1393

عنوان پایان نامه: تهیه کاتالیزور اسیدی جامد بر پایه کربن و کاربرد آن در واکنش های چند جزئی

سوابق پژوهشی:

شرکت در ششمین همایش سراسری علوم پایه باشگاه پژوهشگران جوان ، ارائه مقاله با عنوان:

-جداسازی ایزومرهای سیس و ترانس آمین های به دست آمده  از  اکسیم 2- (1- سیکلوهگزنیل) سیکلوهگزانون و 1- ( 2- اکسو سیکلو هگزیل) 2،1- سیکلو هگزان دی ال

-ارائه مقاله با عنوان: 

Sulfonated  Carbon Catalyzed  Biginelli  Reaction  for one-pot  Synthesis - 

3,4- Dihydropyrimidine-2(1H)- Ones  and  thiones      

-Atom-economy  click  synthesis of tetrahydrobenzo[b]-pyrans using   carbon-based   solid  acid  as  a  novel, highly  efficient  and  reusable  heterogeneous  catalyst     

-Application  of   a  sulfonated   carbon  material  as  a  reusable   heterogeneous  catalyst  for   the   synthesis  of   biscoumarins                              

An Environmentally  Benign  One-Pot  synthesis  of  3,4-Dihydropyrimidin-2(1H)-ones  and-thiones  using Tetrabutyl  ammunium  Hexatungstate  [TBA]2[W6O19]  as  a Recyclable Catalyst

سوابق کاری:

-کارشناس آزمایشگاه مرکز تربیت معلم شهید باهنر سال 1387-1386

-مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم نیمسال دوم 1390-1389

-مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق نیمسال دوم 1391-1390

-مدیر گروه علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت سال تحصیلی 1392-1391

- مدیر گروه شیمی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1394-1393

 

مجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید