امروز چهارشنبه, 01 خرداد 1398 - Wed 05 22 2019

منو

شرایط انتخاب "دانشجوی نمونه" سال تحصیلی 98- 97

الف ) آموزشی :

دانشجویان مقطع کارشناسی : گذراندن نیمی از واحد های سرفصل رشته با کسب میانگین کل ( معدل ) ۱۸

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد : گذراندن نیمی از واحد های سرفصل رشته با کسب میانگین کل ( معدل )۱۷

ب) پژوهشی : چاپ مقالات در مجلات معتبر خارجی ، ارائه مقاله در همایش های داخلی و بین المللی ، مجری یا همکاری در انجام طرح های تحقیقاتی ، تالیف یا ترجمه یا گردآوری کتاب ، اختراع و ابداع ، عضویت در انجمن های علمی دانشجوئی ، کسب مقام در مسابقات علمی کشوری و بین المللی با نام دانشگاه آزاد اسلامی

ج ) فرهنگی : کسب مقام در مسابقات قرآنی ، عضویت در کانون های فرهنگی و تشکل های اسلامی و بسیج دانشجوئی ، کسب مقام در مسابقات ورزشی ، دارا بودن کارت مربی گری یا داوری ورزشی ، مشارکت در اردوهای سازندگی، ایثارگری

د) شئون دانشجوئی : تقید به فرائض دینی ، تقید به ضوابط دانشجوئی ، تقید به مکارم اخلاقی و حسن شهرت

"دانشجویان می بایست فرمهای موجود را (از اینجا) دانلود و بعد از تکمیل  به همراه مدارک و لوح فشرده ،به امور دانشجوئی دانشگاه تحویل نمایند"

 

 مهلت ارائه مدارک  تا 20 فروردین ماه 1398 می باشد.

 

امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

واحد صفادشت