امروز سه شنبه, 27 شهریور 1397 - Tue 09 18 2018

منو

قابل توجه دانشجویان برادر که سنوات نظام وظیفه آنها به اتمام رسیده است

دانشجویان مذکور هرچه سریعتر جهت روشن شدن وضعیت نظام وظیفه و مجوز ادامه تحصیل به امور مشمولین ( امور دانشجویی) مراجعه نمایند ، در غیر اینصورت ازتحصیل نامبردگان ممانعت به عمل خواهد آمد و عواقب آن به عهده دانشجو خواهد بود.

امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت