امروز چهارشنبه, 23 آبان 1397 - Wed 11 14 2018

منو

قابل توجه دانشجویان برادر که سنوات نظام وظیفه آنها به اتمام رسیده است

دانشجویان مذکور هرچه سریعتر جهت روشن شدن وضعیت نظام وظیفه و مجوز ادامه تحصیل به امور مشمولین ( امور دانشجویی) مراجعه نمایند ، در غیر اینصورت ازتحصیل نامبردگان ممانعت به عمل خواهد آمد و عواقب آن به عهده دانشجو خواهد بود.

امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت