امروز چهارشنبه, 04 مرداد 1396 - Wed 07 26 2017

منو

اداری و مالی

معاونت اداری مالی :زین العابدین رضایی پیرلوحه

این معاونت در تلاش است تا همواره با استفاده بهینه از منابع انسانی و منابع مالی دانشگاه بتواند با افزایش بهره وری واحدهای مختلف دانشگاه در کمترین زمان و با کمترین هزینه به بیشترین کارایی نایل آید . بدین منظور برنامه های زیر مد نظر این معاونت می باشند :

● تهیه و تدوین خط مشی واحدهای تابعه در قالب اهداف دانشگاه و همچنین ابلاغ مصوبات و مقررات جاری به واحدهای مربوط و نظارت بر اجرای آن.

●نظارت بر حسن اجرای امور اداری و مالی و خدماتی دانشگاه با رعایت مقررات مربوطه.

● نظارت بر تهیه و تدارکات احتیاجات دانشگاه و امور تاسیساتی و تعمیراتی ، بهداشت محیط و نظارت بر حسن اجرای قراردادها.

● تعقیب و اعمال نظارت بر عملیات اجرائی در واحدهای تابعه و کوشش در حل مسائل موجود و پیشبرد فعالیت واحدهای مزبور.

●راهبری اقدامات جاری واحدهای تابعه .

● انجام امور حقوقی دانشگاه.

نمایش # 
عنوان کلیک ها
لزوم تسویه حساب شهریه جهت دریافت کارت ورود به جلسه پایان ترم 2744
قابل توجه دانشجویان متقاضی "وام دانشجویی" وزارت علوم 3286
آخرین زمان تسویه حساب 3228
رزرو غذا 2566
قابل توجه دانشجویان متقاضی دریافت وام وزارت علوم 5080
خدمات بیمه مازاد درمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت 3447
اطلاعیه مهم: لزوم تسویه حساب شهریه 4116
اطلاعیه رزرو غذا 3124
قابل توجه دانشجویان محترم 2993
اطلاعیه مهم معاونت اداری در خصوص نحوه رزرو غذا جهت اساتید و دانشجویان 3363