امروز چهارشنبه, 22 آذر 1396 - Wed 12 13 2017

منو

نتایج اولین صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی - آبان ماه 1394

دانشجویانی که تا 15 آبان ماه اقدام به تحویل فرم تصویب موضوع نموده اند ولی اسامی آنها در جدول ذیل نمیباشد, لطفا در اسرع وقت با مدیرگروه مربوطه پیگیری نمایند.

دانشجویانی که موضوع آنها تصویب شده است، لطفا تا دو هفته آینده مبادرت به تحویل پروپوزال به مدیرگروه مربوطه نمایند.