امروز چهارشنبه, 22 آذر 1396 - Wed 12 13 2017

منو

نتایج سومین صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی - 30 آذرماه ماه 1394

دانشجویانی که تا 20 آذرماه اقدام به تحویل فرم تصویب موضوع نموده اند ولی اسامی آنها در جدول ذیل نمیباشد, لطفا در اسرع وقت با مدیرگروه مربوطه پیگیری نمایند.

دانشجویانی که موضوع آنها تصویب شده است، لطفا تا دو هفته آینده مبادرت به تحویل پروپوزال به مدیرگروه مربوطه نمایند.