امروز پنج شنبه, 02 آذر 1396 - Thu 11 23 2017

منو

نتایج ششمین صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی - 30 بهمن ماه 1394

دانشجویانی که تا 15 بهمن ماه اقدام به تحویل فرم تصویب موضوع نموده اند ولی اسامی آنها در جدول ذیل نمیباشد, لطفا در اسرع وقت با مدیرگروه مربوطه پیگیری نمایند.

دانشجویانی که موضوع آنها تصویب شده است، لطفا حداکثر تا دو هفته آینده مبادرت به تحویل پروپوزال به مدیرگروه مربوطه نمایند.