امروز پنج شنبه, 02 آذر 1396 - Thu 11 23 2017

منو

نتایج هشتمین صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی - 10 اسفندماه 1394

دانشجویانی که تا 1 اسفندماه اقدام به تحویل فرم تصویب موضوع نموده اند ولی اسامی آنها در جدول ذیل نمیباشد, لطفا در اسرع وقت با مدیرگروه مربوطه پیگیری نمایند.

دانشجویانی که موضوع آنها تصویب شده است، لطفا حداکثر تا دو هفته آینده مبادرت به تحویل پروپوزال به مدیرگروه مربوطه نمایند.